“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

MALİYE TEFTİŞ KURULU

Get Flash to see this player.

HABERLER
27 Şubat, 2014
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

27.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün “Genel Kurul, Genel Kurul Çağrı Yöntemleri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı ilkeleri” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, aşağıdaki gündemle 30.03.2014 Pazar günü saat 14:00 te 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 06.04.2014 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Maliye Müfettişleri Derneği

 

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

 

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Maliye Müfettişleri Derneği
Mithatpaşa Cd., Gezgin Apt., No:27/9, 06420 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 431 26 13


-- 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU yazısını PDF olarak indir --


27 Şubat, 2013
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

27.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün “Genel Kurul, Genel Kurul Çağrı Yöntemleri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı ilkeleri” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, aşağıdaki gündemle 24.03.2013 Pazar günü saat 14:00 te 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 31.03.2013 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Maliye Müfettişleri Derneği

 

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

 

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Maliye Müfettişleri Derneği
Mithatpaşa Cd., Gezgin Apt., No:27/8, 06420 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 431 26 13


-- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu yazısını PDF olarak indir --


30 Ağustos, 2012
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

MALİYE MÜFETTİŞLER DERNEĞİ


-- 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI yazısını PDF olarak indir --


26 Mart, 2012
basın duyurusu

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 25.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanlığı’na Muammer DURAK yeniden seçilmiştir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyeliklerine seçilenler aşağıdaki listede yer almaktadır.

Dernek Başkanlığı’na seçilen Muammer DURAK yaptığı konuşmada; “Maliye Teftiş Heyetinin kapatılmasıyla 133 yıllık bütünlüğü olan Devlet hizmetlisini yetiştirme prensip ve işlevinin inkitaya uğradığı bir vakıadır. Keyfiyeti bu kararı alan mercilerin görüş ve takdirlerine bir kez daha sunuyoruz” dedi.

A- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASIL

1-      Muammer DURAK

2-      Halit DEMİR

3-      Ferruh TUNÇ

4-      Arif KAPANOĞLU

5-      Kürşat ÖZGÜLER

6-      Alper DEMİR

YEDEK

1-      M. Hakan DURSUN

2-      Mustafa ÖCELEN

3-      Selçuk SEVİNÇ

4-      Abdullah KARABOYACI

5-      Fırat MUMCU

B- DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASIL

1-      Ertuğrul KUMCUOĞLU

2-      Süreyya TURGUT

3-      Musa PİŞKİN

YEDEK

1-      Emrah AKIN

2-      Göktuğ GÖKTAŞ

3-      Aydın TÜLEK

C- ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ

1-      Dr. Hüseyin IŞIK

2-      Dr. Ahmet OZANSOY

3-      Türkben PEDÜK

4-      Serkan ERDİNÇ

D- HAYSİYET DİVANI ÜYELERİ

ASİL

1-      Ömer CAHİT KAYRA

2-      Ziya MÜEZZİNOĞLU

3-      Nuri DEĞER

YEDEK

1-      Saim KIRGÖZ

2-      Oğuz AYDEMİR

3-      Metin KÖKAVCI


-- basın duyurusu yazısını PDF olarak indir --


Tüm Haberler: 2014 (2) 2013 (1) 2012 (12) 2011 (18) 2010 (12)
İRADE-İ SENİYE Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in Heyet-i Teftişiye-i Maliye'nin (Maliye Teftiş Kurulu) Kuruluşuna İlişkin 5 Şaban 1296 Tarihli (25 Temmuz 1879) İrade-i Seniyes (İrade Defteri Meclis-i Mahsus Numarası: 2979)
İRADE-İ SENİYE'NİN TERCÜMESİ
Fî 3 Şaban sene [12]96
İmza: Cevdet (Sadrazam)

Mârûz-ı çâkeri kemîneleridir ki İşbu tezkire ile evrâk-ı melfûfe manzûr-ı hümâyûn-ı hazreti Padişâhî buyurulmuş ve sûret-i ma`rûzanın ber-muceb-i istîzan ifâ-yı muktezâsı müte`allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı celîlinden olarak evrâk-ı mezkûre i`âde kılınmış olmagla ol.bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fi 5 Şaban sene [12]96
İmza: Ali Rıza
DUAYENLERİMİZ