“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos, 2012

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

MALİYE MÜFETTİŞLER DERNEĞİ


-- 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI yazısını PDF olarak indir --
basın duyurusu 26 Mart, 2012

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 25.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanlığı’na Muammer DURAK yeniden seçilmiştir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyeliklerine seçilenler aşağıdaki listede yer almaktadır.

Dernek Başkanlığı’na seçilen Muammer DURAK yaptığı konuşmada; “Maliye Teftiş Heyetinin kapatılmasıyla 133 yıllık bütünlüğü olan Devlet hizmetlisini yetiştirme prensip ve işlevinin inkitaya uğradığı bir vakıadır. Keyfiyeti bu kararı alan mercilerin görüş ve takdirlerine bir kez daha sunuyoruz” dedi.

A- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASIL

1-      Muammer DURAK

2-      Halit DEMİR

3-      Ferruh TUNÇ

4-      Arif KAPANOĞLU

5-      Kürşat ÖZGÜLER

6-      Alper DEMİR

YEDEK

1-      M. Hakan DURSUN

2-      Mustafa ÖCELEN

3-      Selçuk SEVİNÇ

4-      Abdullah KARABOYACI

5-      Fırat MUMCU

B- DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASIL

1-      Ertuğrul KUMCUOĞLU

2-      Süreyya TURGUT

3-      Musa PİŞKİN

YEDEK

1-      Emrah AKIN

2-      Göktuğ GÖKTAŞ

3-      Aydın TÜLEK

C- ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ

1-      Dr. Hüseyin IŞIK

2-      Dr. Ahmet OZANSOY

3-      Türkben PEDÜK

4-      Serkan ERDİNÇ

D- HAYSİYET DİVANI ÜYELERİ

ASİL

1-      Ömer CAHİT KAYRA

2-      Ziya MÜEZZİNOĞLU

3-      Nuri DEĞER

YEDEK

1-      Saim KIRGÖZ

2-      Oğuz AYDEMİR

3-      Metin KÖKAVCI


-- basın duyurusu yazısını PDF olarak indir --
ayrılış 9 Mart, 2012

Üyelerimizden Ertürk BARLAS emeklilik yolu ile mevcut görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- ayrılış yazısını PDF olarak indir --
ayrılış 29 Şubat, 2012

Camiamız üyelerinden Nusrettin YENER istifa yolu ile mevcut görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- ayrılış yazısını PDF olarak indir --
ayrılış 20 Şubat, 2012

Üyelerimizden; Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 646 sayılı KHK ile mülga Maliye Teftiş Kurulu’nda 31.01.2011 tarihinde göreve başlayan Zeynel Abidin AVCI, son gelişmeler üzerine 02.10.2011 tarihinde girmiş olduğu Merkez Bankası Denetçi Yardımcılığı sınavını kazanarak 17.02.2012 tarihinde mevcut görevinden  ayrılmıştır.

Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- ayrılış yazısını PDF olarak indir --
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU 8 Şubat, 2012

05/02/2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün 10 uncu maddesi uyarınca,

            Aşağıdaki gündemle 18.03.2012 Pazar günü saat 14:00 te 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

            Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25.03.2012 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına

            Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

                                                                       Maliye Müfettişleri Derneği

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Mithatpaşa Cd. Gezgin Apt. No:27/7   06420 Ankara

Tel: 0312 431 26 13


-- 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU yazısını PDF olarak indir --
tebrik 6 Şubat, 2012

Üyelerimizden; 26.12.2001 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10/02/2005 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanan Ahmet Başat ŞAHİN, Aydın TÜLEK, Mustafa ESEN, Ali AYÇİÇEK ve Ahmet GÜROL, 03/02/2012 tarihinde Başmüfettişliğe atanmışlardır.

Kendilerini tebrik eder bundan sonraki meslek yaşamlarında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- tebrik yazısını PDF olarak indir --
ayrılış 24 Ocak, 2012

Camiamız üyelerinden; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapan Doğan ALANTAR ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Grup Başkanı olarak görev yapan Hasan Halil GÖNÜL, mevcut görevlerinden istifaen ayrılmıştır.

Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- ayrılış yazısını PDF olarak indir --
Tebrik 23 Ocak, 2012

Camiamız üyelerinden Haluk F. Gürsel’in, Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları meslek örgütünün (ACFE) Danışma Kurulu (Advisory Council) üyeliğine ve yine Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları meslek örgütünün Yüksek Öğrenim Komitesi’ne ikinci defa seçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Üstadımızın  Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları meslek örgütündeki söz konusu görevlerinin Camiamız açısından bir övünç kaynağı olduğunu belirtir, kendisini tebrik eder, bu görevlerinde ve bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- Tebrik yazısını PDF olarak indir --
Ayrılış 23 Ocak, 2012

Camiamız üyelerinden Mehmet KAYA, Mehmet KOÇ, Bülent KONCA ve Serkan ERDİNÇ, emeklilik veya istifa yolu ile mevcut görevlerinden ayrılmışlardır.

Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


-- Ayrılış yazısını PDF olarak indir --
TEBRİK 13 Ocak, 2012

17.12.2008 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Mustafa ÖZKARA, Hanifi KARAHAN, İsmai TAŞÇI, Fuat USTA ve Tarık SELCİK, 09-13.01.2012 tarihleri arasında yapılan yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayarak Müfettişliğe atanmaya hak kazanmışlardır.

Kendilerine bundan sonraki meslek yaşamlarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği


-- TEBRİK yazısını PDF olarak indir --
ANMA 8 Ocak, 2012

Türk Edebiyatının usta şairi, düşünürü ve Camiamızın övünç kaynağı Cemal Süreya’yı vefatının 22’nci yılında saygıyla anıyoruz.

 

Maliye Müfettişleri Derneği


-- ANMA yazısını PDF olarak indir --