“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU
8 Şubat, 2012

05/02/2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün 10 uncu maddesi uyarınca,

            Aşağıdaki gündemle 18.03.2012 Pazar günü saat 14:00 te 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

            Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25.03.2012 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına

            Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

                                                                       Maliye Müfettişleri Derneği

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Mithatpaşa Cd. Gezgin Apt. No:27/7   06420 Ankara

Tel: 0312 431 26 13


-- 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU yazısını PDF olarak indir --


Hızlı Okuma Kursu Ankara | Yös Kursu Ankara | Çocuk İngilizce Kursu Ankara