“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU 27 Şubat, 2014

27.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün “Genel Kurul, Genel Kurul Çağrı Yöntemleri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı ilkeleri” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, aşağıdaki gündemle 30.03.2014 Pazar günü saat 14:00 te 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 06.04.2014 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Maliye Müfettişleri Derneği

 

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

 

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Maliye Müfettişleri Derneği
Mithatpaşa Cd., Gezgin Apt., No:27/9, 06420 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 431 26 13


-- 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU yazısını PDF olarak indir --


Hızlı Okuma Kursu Ankara | Yös Kursu Ankara | Çocuk İngilizce Kursu Ankara