“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

CAHİT EREN -185 (Yazan:Ertuğrul Kumcuoğlu)

“02.06.1984 tarihinde vefat eden H. Cahit Eren için, 04.06.1984 tarihinde Sayıştay Başkanlığı önünde yapılan törende Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Kumcuoğlu’nun yaptığı konuşma metnidir.”

Cahit Eren, hemen hemen Cumhuriyetle beraber doğmuş, çok partili demokratik düzene geçişle birlikte memur olarak hayata atılmış, o günden bu yana hep memur kalmış ve Türk bürokratlarının ve Türk bürokrasisinin tarihi misyonunu dikkatle ve sağlıklı bir biçimde irdeleyip yeniden değerlendirmesi gereken bir dönemde ebediyete intikal etmiştir. Bu bakımdan Cahit EREN’in ve Cahit Eren’lerin temsil ettiği bürokratik tarih kesiminin bizler, bizden sonraki nesiller tarafından enine boyuna incelenip, doğru bir şekilde kavranılmasının; Yüce Milletimizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırılması çabalarına ciddi katkılarda bulunacağına inanıyorum.

Değerli büyüğümüz Cahit Eren, Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliyecilik mesleğine ve dolayısıyla kamu hizmetine katıldığı günden, Sayıştay Başkanı sıfatıyla kariyerini tamamladığı ana kadar, hizmet verdiği ve temsil ettiği müesseselerin tarihi misyonları gereği hep (Sadece Devletin değil, Devleti Milleti ile kavrayan) kamu hakkının toplayıcısı, paylaştırıcısı, gözeticisi ve takipçisi olmuştur. Cahit Eren, bu tarihi misyonunu yerine getirirken, yetişme tarzı gereği sürekli olarak;

  • Kamu kaynaklarının en iyi ve en etkin biçimde kullanılması ilkesini gözönünde tutmayı,
  • Kamuya hizmet ederken faziletten ayrılmamayı,
  • Devlete sadık kalırken haysiyetinden fedakârlık etmemeyi,
  • Karar verirken -hele kişilerin menfaati ile ilgili karar verirken- hukukilikten, objektiviteden ayrılmamayı,
  • şiar edinen bir dünya görüşünün sahibi olmaya ve kalmaya özel bir itina göstermiştir.

(Ölümle burun buruna geldiğinde dahi, canının derdine düşmeyip, başkalarına zarar vermemek için önce arabasını kaldırıma çekip, durdurmayı düşünen karakter sağlamlığını, merhumun hayat görüşünün küçük bir ayrıntısı olarak zikretmeye değer buluyorum).

 

 

Sevgili üstadımız Cahit Eren, Kamu hizmetlerini meslek edinmiş pek çoğumuz gibi, memuriyeti bir meslek, bir misyon olmaktan öte bir hayat tarzı olarak benimsemiş bir kimse idi. İdeal bir kamu görevlisi olarak, bir yandan doğuştan sahip olduğu yetenekleri ve sonradan eğitim kurumlarında ve meslek içinde edindiği bilgi ve becerileri bedeni ve manevi gücünün elverdiği azamî ölçüler içinde ülkesinin ve milletinin istifadesine sunarken; diğer yandan karşılığını Devletin verebildiği kadarıyla iktifa etmesini bilmiş, işgal ettiği resmi makamların yüksekliği ne olursa olsun imkânları sınırlı bir toplumun, mütevazi bir hadimi olma sanatında ustalaşmasını bilmiş bir bürokrat idi.  Bu gün 600 yıllık bir imparatorluğun varisi Türkiye Cumhuriyetinin Yüce Sayıştay’ının Başkanı ve Eski Maliye Müsteşarı pazardan dönerken filesi elinde ebediyetle kucaklaşmışsa, bu olgu üzerinde dikkatle ve önemle durulması gerekir diye düşünüyorum. Bugün Cahit Eren ebediyete intikal etmiştir. Ama temsil ettiği dünya görüşü ve hayat tarzı yaşamaya; incelemeye, irdelemeye açık olarak yaşamaya devam edecektir.

Allah gani gani rahmet eylesin.


-- CAHİT EREN -185 (Yazan:Ertuğrul Kumcuoğlu) yazısını PDF olarak indir --


Hızlı Okuma Kursu Ankara | Yös Kursu Ankara | Çocuk İngilizce Kursu Ankara