“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

HASAN ŞEVKET ADALAN’LA

“Hasan Şevket Adalan ile 1988 yılında yapılan söyleşinin teyp kaydının özgün metnidir”

 

“1901 yılında İzmir’de doğdum. İzmir Sultanisini, 1923 yılında da Mülkiye’yi (İstanbul) bitirdim. 1926 yılında Maliye Müfettiş Muavini oldum ve Teftiş Kurulu’na katıldım.

 

1936’da Maliye Vekâleti Teşkilat Kanunu’nun kabulü üzerine Maliye Müfettişlerinin bir kısmı idari görevlere atandılar. Ben de Tahsilat Umum Müdürlüğüne atandım. Daha sonra (1938’de), Muhasebat Umum Müdürlüğüne, ertesi yıl da İstanbul Defterdarlığına getirildim.

 

Hasan Şevket Adalan Teftiş Heyeti Reisi olmam 1942 yılına rastlar. Bu görevdeyken, 1942 yılında, bir gün Başvekil Rüştü Saraçoğlu beni çağırarak, Parti Genel sekreterinin de hazır bulunduğu bir toplantıda, ara seçimlerde beni İzmir’den milletvekili adayı göstereceklerini söylediler. İstekli olmadığımı belirtmeme rağmen akşam radyodan milletvekili adayı olarak açıklandığımı duydum.

 

Milletvekili seçildikten sonra Parti Muhasipliği yaptım. Recep Peker ve Şemsettin Günaltay hükümetlerinde önce Tarım (1947), sonra Gümrük ve Tekel (1947), daha sonra Maliye (1948-49) ve Bayındırlık (1949) bakanlıklarında bulundum.

 

1950’den sonra İzmir’de ticaretle iştigal etmeye başladım. 1960 yılında Kurucu Meclise katıldım.

 

1965 yılında İzmir Milletvekili olarak politikaya tekrar döndüm. Aralıksız 1973 yılına kadar sürdürdüğüm politikayı, bu tarihte, sağlık nedenleriyle bırakmak zorunda kaldım.

 

Benim zamanımda, Maliye Müfettişleri politikaya fazla ilgi göstermezlerdi. Buna rağmen partiler, Maliye Müfettişlerini devlet adamı olarak siyasi görevlere seçtirirler ve bunların memleketin iktisadi ve mali hayatında önemli görevler yapmalarını sağlarlardı.

 

Müfettiş Muavini olarak ilk turneme 1927 yılında çıktım. O tarihlerde Maliye Müfettişleri çok uzun turneler yaparlardı. Turne mahallerinde otel, misafirhane gibi yatacak yeri bulunmadığından, hükümet konaklarının bize ayrılan bölümlerinde ikamet ederdik. Tabii ki turnelere portatif yaylı karyolalarımız ve kahvaltı hazırlayabileceğimiz erzaklarla birlikte giderdik.

 

Benim ilk turne mahallim Malatya idi. Oradan Van’a, daha sonra da Mardin’e gidecektim. İstanbul’dan trenle yola çıktım. Tam iki gün sonra Şarkışla’ya kadar gidebildim. Buradan sonra tren çalışmıyordu.

 

Şarkışla’da özel bir araba kiraladım. Karayolları muntazam değildi. Özel araba ile tekrar iki gün yol aldıktan, yani İstanbul’dan çıktıktan dört gün sonra Malatya’ya vasıl olabilmiş ve tabii ki yorgunluktan bitap düşmüştüm…”


-- HASAN ŞEVKET ADALAN'LA yazısını PDF olarak indir --