“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya

Toplantı
29 Aralık, 2011

27.12.2011 tarihinde İstanbul’da yemekli bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Maliye Müfettişleri Derneği Başkanı Muammer Durak bir açılış konuşması yaptı. Sayın Muammer Durak’ın yapmış olduğu açılış konuşması aşağıdadır.

 

“Değerli  Üstadlarım, Kardeşlerim, Beyefendiler,

Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Camiamızdan bugüne kadar aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden bütün mensuplarımızı saygıyla anıyorum.

Toplantımıza davet vesilesiyle sağlık durumlarına dair bilgi edindiğim Bekir Peker, Mustafa Bülent Çaycık ve Orhan Arıkan Beyefendilere acil şifalar dilerim.

Duayenimiz Sayın Cahit Kayra, Manisa Milletvekili Maliye Eski Bakanı Sayın Sümer Oral , Sayın Mahfi Eğilmez ve İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi Beyefendiler son anda ortaya çıkan mazeretleri nedeniyle toplantımıza katılamamışlardır. Sizlere iyi dileklerini iletmemi istediler.

Toplantımıza mazeretleri nedeniyle katılamayan ve isimleri bizde mahfuz olan diğer mensuplarımıza da esenlikler dilerim.

Camiamızın Seçkin Üyeleri,

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren başlayan ve Berlin duvarının yıkılmasıyla süratlenen sermayenin küreselleşme olgusu sürecinde, yeni ekonomik düzenin merkezinde yer alan ülkeler ile uluslar arası ve bölgesel iktisadi ve mali kuruluşlar, bizim gibi çevrede yer aldığını düşündükleri ülkelere devleti küçültme politikasını önermektedirler.

Hükümran devletleri yeni bir konuma dönüştürme diye tanımlayabileceğimiz model ile amaçlanan, bu ülkelerde küresel yönetişime uyumlu bir yapı oluşturmaktır. Ayrıca, yeni liberalizmin kendine özgü politika vektörleri içinde yer alan vergi indirimleri girişimi de büyük önem taşımaktadır.

Bize önerilen devleti küçültme politikasının ülkemizin ihtiyaçlarına uygunluğu yeterince irdelenmiş ve tartışılmış değildir.

06.04.2011 gün ve 6223 Sayılı Yetki Kanunu’na istinaden çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle, Devlet teşkilatında post modern diye nitelendirebileceğimiz değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, 646 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Devletimizin mümtaz kurumu Maliye Teftiş Kurulu’nun bir süre evvel maalesef kapatıldığını, gözetim ve bütünlüğü olan devlet hizmetlisi yetiştirme işlevlerini yerine getiremediğini biliyorsunuz.

Batılı toplumlardaki teftiş uygulamaları içinde, bugün gözetim ve nezaret olarak Türkçeye çevirebileceğimiz “oversight” fonksiyonunun, Maliye Teftiş Kurulu’nun kuruluş ilkeleriyle bire bir örtüşmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Bu fonksiyonları 132 yıldır liyakatle yerine getiren Maliye Teftiş Kurulu’nun akılcılık egemen olduğunda yeniden daha güçlü bir şekilde ihya edileceğine yürekten inanıyoruz.

Değerli Üyelerimiz,

Bu geçiş döneminde, köklü bir kamu hizmeti geleneğini haiz olan Camiamızın, başta Maliye Müfettişleri Derneği çatısı altında olmak üzere, bulundukları her yerde bilgi, birikim ve deneyimlerini Devletimizin ve  Milletimizin hizmetine sunmaya  devam edeceklerine inanıyoruz.

Düzenlediğimiz bu toplantının amacı, Camiamızın birlik ve beraberliğini  pekiştirmek,  bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza yön verecek görüş ve önerilerin özgürce ortaya çıkmasını temin etmektir.

Bir nevi mini nitelikteki Çalıştayımızın   verimli ve başarılı geçmesini diler, katılımcılara teşekkür ederim.

Bu vesileyle, yaklaşmakta olan yeni yılınızı kutlar, saygılar sunarım.”

Muammer DURAK

Maliye Müfettişleri Derneği Başkanı


-- Toplantı yazısını PDF olarak indir --