“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya

Derneğin Kuruluş ve Tarihçesi

Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği aşağıda isim ve unvanları yazılı 25 Maliye Müfettişi tarafından 30.04.1961 tarihinde kurulmuştur.

Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği’nin kuruluş çalışmalarını başlatmak üzere toplanan 25 Maliye Müfettişi’nce, Dernek kuruluşunu tesis etmek ve Dernek Tüzüğünü hazırlamak üzere aşağıda isimleri yazılı dört Maliye Müfettişinden oluşan MUVAKKAT HEYET’in teşkil edilmesi kararlaştırılmıştır.

MUVAKKAT HEYET

  • Adnan BASER KAFAOĞLU
  • Erdoğan KOÇAK
  • Ertuğrul İhsan ÖZOL
  • Cafer CANLI

Muvakkat Heyet 25 Maliye Müfettişi’nin Kurucu üye oldukları Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği’nin kuruluş işlemlerine başlayarak, ilk Dernek Tüzüğü’nü hazırlamış ve 30.04.1961 tarihinde yapılan Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği Genel Kurul Toplantısında Kurucu Üyelerin onayını alarak Kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.

Böylece, Muvakkat Heyet’in vazife ve selahiyetleri ilk genel kurul toplantısında sona ermiş ve üyelerine çalışmalarından dolayı kurucular tarafından “ALTIN MÜHÜR” ödülü verilmiştir.

Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği bu tarihten sonra:

  • Üyeler arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı arttırmak, mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak,
  • Üyelerin geçici ikamet ve istirahatlerini temin etmek maksadıyla misafirhane tesis etmek,
  • Üyelerin sosyal faaliyette bulunabilecekleri ve dinlenme amacıyla kullanabilecekleri lokal tesis etmek,
  • Maliye Müfettiş Yardımcıları’nın yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak v.s.

konularında faaliyetlerini sürdürmüştür.

Nitekim, Ankara dışından gelen Maliye Müfettişleri’nin ikamet edebilmeleri için 1938 yılında Maliye Teftiş Kurulu Başkanı A. Rüştü KORAY’ın öncülüğünde 60 Maliye Müfettişi tarafından mülkiyet esasına göre satın alınan Mithatpaşa Caddesi No:27 Kızılay/ANKARA adresindeki iki katlı binanın tüm hisseleri Müfettişlerden alınarak kat karşılığı esasına göre 9 katlı bina yaptırılmış ve bu binanın 5 katı Dernek Mülkiyetine ait hale getirilmiştir.

Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği bugün 344 üyesiyle faaliyetini sürdürmektedir.


-- Derneğin Kuruluş ve Tarihçesi yazısını PDF olarak indir --