“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya

Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti (Damga Matbaası-1939)
Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti’nin kuruluşuna, vazife, salahiyet ve kadrosuna ait malumat ve mevzuatı muhtevi dergi için tıklayınız.

-- Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti (Damga Matbaası-1939) yazısını PDF olarak indir --