“Dikkat edilirse, çok çeşitli kişileriz. Her kuşaktan, her anlayıştan insan var aramızda. Ama bir Maliye Müfettişi tipi de var. Dışımızda olanlara ve hele benzerlerimize hiç benzemiyoruz. Bizi biz eden de işte o benzemezlikte. Başkalarına karşı benzemezliğimiz içinde biz birbirimize çok benziyoruz. Kendi aramızdaki tek tek benzemezlikler de çeşitlilik, zenginlik olarak ortaya çıkıyor.” Cemal Süreya

Müsteşarlar

Başbakanlık Müsteşarlığı Yapan Maliye Müfettişleri

 

[Not a valid template]
[Not a valid template]
[Not a valid template]
[Not a valid template]
[Not a valid template]

 

Bakanlık Müsteşarlığı Yapan Maliye Müfettişleri

 

[Not a valid template] Maliye Nezareti Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Nezareti Müsteşarlığı
[Not a valid template] Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Nezareti Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (01.03.1930 -29.06.1933)
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (07.07.1923-01.06.1926)
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (18.04.1937-12.04.1938)
[Not a valid template] Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (23.01.1942-08.03.1943)
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (20.09.1938-22.01.1942), Başvekalet Müsteşarlığı
[Not a valid template] Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı
[Not a valid template] İktisat ve Ticaret Vekaleti Müsteşarlığı
[Not a valid template] Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (30.06.1949-21.06.1950
[Not a valid template] Maliye Müsteşarlığı (28.05.1956-04.03.1961)

no images were found

İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (30.04.1951-26.05.1956)
[Not a valid template] Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (31.03.1961-12.07.1963)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (28.08.1963-28.10.1964)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (19.09.1967-27.07.1970)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (23.11.1964-19.09.1967),  Başbakanlık Müsteşarlığı
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (27.07.1970-03.04.1972)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (28.12.1972-18.10.1973)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (22.11.1973-09.07.1974)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (14.04.1972-20.12.1972)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (28.02.1975-05.05.1975)
[Not a valid template] Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarlığı (1971)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (13.07.1978-14.01.1980)
[Not a valid template] Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı (1972)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (14.01.1980-09.01.1981)
[Not a valid template] Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (09.01.1981-18.03.1987)
[Not a valid template] Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (18.03.1987-17.12.1991)
[Not a valid template] Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (17.03.1993-20.07.1993)
[Not a valid template] Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (17.12.1991.-07.12.1992)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (30.07.1997-16.10.2000)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (20.07.1993-20.09.1996)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (13.12.1996-30.07.1997)
[Not a valid template] Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (16.10.2000-18.12.2002)
[Not a valid template] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı (1997), Başbakanlık Müsteşarlığı (1999 – 2002)
[Not a valid template] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı (1999)
[Not a valid template] Orman Bakanlığı Müsteşarlığı (2001 – 2002)

 

Diğer Müsteşarlıklarda bulunan Maliye Müfettişleri

 

[Not a valid template] Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1964 – 1966)
[Not a valid template] Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1962 – 1964)
[Not a valid template] Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (1986 – 1989)
[Not a valid template] Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (1991 – 1993)
[Not a valid template] Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ((1994)
[Not a valid template] Hazine Müsteşarlığı (1997)
[Not a valid template] Hazine Müsteşarlığı (1999)
Başbakanlık Müsteşarlığı Yapan Maliye Müfettişleri 

[Not a valid template]
[Not a valid template]
[Not a valid template]
[Not a valid template]
[Not a valid template]

Bakanlık Müsteşarlığı Yapan Maliye Müfettişleri

[Not a valid template]     Maliye Nezareti Müsteşarlığı
[Not a valid template]     Maliye Nezareti Müsteşarlığı
[Not a valid template]     Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Müsteşarlığı
[Not a valid template]     Maliye Nezareti Müsteşarlığı
[Not a valid template]     Maliye Müsteşarlığı (01.03.1930 -29.06.1933)
[Not a valid template]     Maliye Müsteşarlığı (07.07.1923-01.06.1926)
[Not a valid template]     Maliye Müsteşarlığı (18.04.1937-12.04.1938)
[Not a valid template]     Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı
[Not a valid template]     Maliye Müsteşarlığı (23.01.1942-08.03.1943)
[Not a valid template]     Maliye Müsteşarlığı (20.09.1938-22.01.1942), Başvekalet Müsteşarlığı
[Not a valid template]     Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı
[Not a valid template]     İktisat ve Ticaret Vekaleti Müsteşarlığı
Mahmut Nedim GÜNDÜZALP (71     Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Müsteşarlığı
Ahmet Gıyasettin AKDENİZ (89)     Maliye Müsteşarlığı (30.06.1949-21.06.1950
Sait Naci ERGİN (94)     Maliye Müsteşarlığı (28.05.1956-04.03.1961)
Abdullah Fazıl AĞANOĞLU (103)     İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı
Mehmet İZMEN (106)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (30.04.1951-26.05.1956)
Esad Selahattin GÜRSU (107)     Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı
Ziya KAYLA (133)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (31.03.1961-12.07.1963)
Memduh AYTÜR (138)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (28.08.1963-28.10.1964)
Fahir TİĞREL (144)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (19.09.1967-27.07.1970)
Zeyyad BAYKARA (147)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (23.11.1964-19.09.1967),  Başbakanlık Müsteşarlığı
Metin KIZILKAYA (168)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (27.07.1970-03.04.1972)
Adnan ERDAŞ (174)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (28.12.1972-18.10.1973)
Ahmet Bedrettin SEYHAN (175)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (22.11.1973-09.07.1974)
H. Kemal CANTÜRK (173)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (14.04.1972-20.12.1972)
H. Cahit EREN (185)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (28.02.1975-05.05.1975)
Erhan IŞIL (187)     Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarlığı (1971)
Vural GÜÇSAVAŞ (207)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (13.07.1978-14.01.1980)
İlhan EVLİYAOĞLU (213)     Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı (1972)
Sabri Turan KIVANÇ (219)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (14.01.1980-09.01.1981)
Ertuğrul KUMCUOĞLU (257)     Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (09.01.1981-18.03.1987)
Biltekin ÖZDEMİR (259)     Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (18.03.1987-17.12.1991)
Talat SARAL (273)     Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (17.03.1993-20.07.1993)
Ökmen Mecdi ATAMYILDIZ (277)     Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (17.12.1991.-07.12.1992)
Erdoğan ÖNER (285)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (30.07.1997-16.10.2000)
Kemal KABATAŞ (311)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (20.07.1993-20.09.1996)
İlhan BAYAR (313)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (13.12.1996-30.07.1997)
Ertan DİKMEN (319)     Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (16.10.2000-18.12.2002)
Ahmet ŞAĞAR (337)     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı (1997), Başbakanlık Müsteşarlığı (1999 – 2002)
Midhat ŞEREF (342)     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı (1999)
Harun ÖZTÜRK (344)     Orman Bakanlığı Müsteşarlığı (2001 – 2002)

Diğer Müsteşarlıklarda bulunan Maliye Müfettişleri

Memduh AYTÜR (138)     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1964 – 1966)
Ziya MÜEZZİNOĞLU (152)     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1962 – 1964)
Yavuz CANEVİ (253)     Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (1986 – 1989)
Tevfik ALTINOK (275)     Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (1991 – 1993)
M. Osman BİRSEN (310)     Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ((1994)
Mahfi EĞİLMEZ (326)     Hazine Müsteşarlığı (1997)
Ahmet Selçuk DEMİRALP (333)     Hazine Müsteşarlığı (1999)


Haziran 23, 2011 saat 7:03 am