“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

Uluslararası Görevler Alanlar
[Not a valid template] Uluslararası Para Fonu (IMF) Müşavirliği,
Zaire Devleti Baş İta Amirliği,
Burundi Devleti Maliye Müsteşarlığı.
[Not a valid template] Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Murakıplar Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı (1954-1956).
[Not a valid template] Dünya Bankası Ekonomi Uzmanlığı (1954),
Dünya Bankası Karaibler Müdürlüğü (1974-1977),
Dünya Bankası Şube Müdürlüğü (1960),
Dünya Bankası Afrika Dairesi Direktör Yardımcılığı (1966),
Dünya Bankası Eğitim Projeleri Müdür Yardımcılığı (1969-1972),
Dünya Bankası Latin Amerika ve Karaibler Proje Depertman Müdür Yardımcılığı (1972-1974),
Dünya Bankası Latin Amerika ve Karaibler I. Program Dairesi Müdür Yardımcılığı (1977-1980),
Dünya Bankası Müşavirliği (1980-1995).
[Not a valid template] Uluslararası Para Fonu (IMF) Uzmanlığı (1956-1960)
[Not a valid template] NATO Askeri ve Sivil Bütçe Komiteleri Başkanlığı (1973-1976),
Birleşmiş Milletler adına Zaire Devletinin ekonomi ve maliyesini düzenleme görevi (1979-1982).
[Not a valid template] Türkiye, Belçika, Avusturya ve Lüksemburg grubunu temsilen Dünya Bankası (IBRD) Yönetim Kurulunda İcra Direktör Vekilliği (1980),
Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali Uzmanlar Kurulu üyeliği (1984), (1987-1990), (1995),
Bhutan Hükümetinde Maliye Bakanlığı Danışmanlığı (1984-1987),
Gelişmekte olan ülkeleri temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ortak Bankalararası “Kalkınma Komitesi” (1990-1995).
[Not a valid template] Dünya Bankası Uzmanlığı (1973).
[Not a valid template] Uluslararası Para Fonu (IMF) Kamu Maliyesi Dairesinde Vergi İktisatçısı  (1974 ve sonrası)
[Not a valid template] Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü Müfettişliği ve Başmüfettişliği (1980-2006),
Amerika Kıtaları Sağlık Örgütü Teftiş Hizmetleri Başkanlığı (2006-2007),
Halen Birleşmiş Milletler AIDS programı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Onbeş yılı aşkın süre Birleşmiş Milletler diplomatlığı yapmıştır.
[Not a valid template] NATO Uluslararası Mali Denetim Kurulunda Müfettişlik (1995-2001).

Haziran 23, 2011 saat 7:52 am