“Dikkat edilirse, çok çeşitli kişileriz. Her kuşaktan, her anlayıştan insan var aramızda. Ama bir Maliye Müfettişi tipi de var. Dışımızda olanlara ve hele benzerlerimize hiç benzemiyoruz. Bizi biz eden de işte o benzemezlikte. Başkalarına karşı benzemezliğimiz içinde biz birbirimize çok benziyoruz. Kendi aramızdaki tek tek benzemezlikler de çeşitlilik, zenginlik olarak ortaya çıkıyor.” Cemal Süreya

Mesleki

2009

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
2B (Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Araziler) ve 27.12.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5831 Sayılı Kanunla Tapu, Orman, İmar ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bazı Görüş ve Öneriler Halit DEMİR Şubat 2009 mmd.org.tr İndir

2008

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Küresel Finansal Kriz ve Vergi Politikaları Doğan ALANTAR Ekim-Aralık 2008 MALİYE FİNANS YAZILARI İndir
Kara Para Aklama ile Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması Hasan AYKIN Aralık 2008 YAKLAŞIM İndir
Hedge Fonlarda Regülasyon Zamanı Doğan ALANTAR Aralık 2008 YAKLAŞIM İndir
Adı Konulamayan Meslek; Yeminli Mali Müşavirlik Hasan AYKIN Kasım 2008 YAKLAŞIM İndir
Kamu Taşınmazlarının İşgalinde Ecrimisil Uygulamasına İlişkin Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bilal YÜCEL EYLÜL 2008 YAKLAŞIM İndir
Terör A.Ş. Hasan AYKIN TEMMUZ 2008 YAKLAŞIM İndir
Kıyı İşgallerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bilal YÜCEL Ocak – Haziran 2008 Sayı:154 MALİYE DERGİSİ İndir
İstihdam Paketi Özel Sektör İşverenleri İçin Neler Getiriyor? Doğan ALANTAR HAZİRAN 2008 YAKLAŞIM İndir
Tapu Harcı Matrahının Tespitinde Esas Alınacak Bedel Karmaşası Ve Karşılaştırmalı Analiz Mustafa ÇOLAK HAZİRAN 2008 YAKLAŞIM İndir
Kara Para İle Mücadelede Smm Ve Ymm’lerin Yükümlülükleri Hasan AYKIN MAYIS 2008 YAKLAŞIM İndir
Hedge Fonlarda İyi Bir Başlangıç İçin Doğan ALANTAR 27.05.2008 REFERANS İndir
Vergi Usul Kanununun 359 uncu Maddesinde 5728 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Neler Getiriyor? Hasan AYKIN NİSAN 2008 YAKLAŞIM İndir
Kayıtdışı Ekonominin Yaygın Olduğu Ortamda Kara Para İle Etkin Mücadele Mümkün mü? Hasan AYKIN MART 2008 YAKLAŞIM İndir
Asgari Geçim İndirimi Sonrası, De-Facto Özel Sigorta Katkı Payı/Prim Ödemelerinin Önceliği Sorunu Ve Öneriler Mustafa ÇOLAK ŞUBAT 2008 YAKLAŞIM İndir
Amme Borçlarına Karşılık Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması Hali Ve Uygulamada Önemli Noktalar Mustafa ÇOLAK OCAK 2008 YAKLAŞIM İndir
Vergi Daireleri Performans Esaslı Yönetim Modeli (Peym) Emrah AKIN OCAK 2008 YAKLAŞIM İndir

2007

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Teftiş Kurullarının Soruşturma Kapasitesini Sınırlayan Etkenler ve Kamu Görevlililerinin Soruşturma Sürecindeki Boşluklar Bilal YÜCEL 2007 DENETDE İndir
Vergi Usul Hukukunda Tebligat Hükümleri Ve Hatalı Tebliğ Kavramı Emrah AKIN KASIM 2007 YAKLAŞIM İndir
Kobi Vergi Borçlarının Anadolu Yaklaşımı Perspektifinde Tecilinde Kritik Noktalar Ve Değerlendirme Mustafa ÇOLAK KASIM 2007 YAKLAŞIM İndir
6163 Sayılı Kanun Uygulamasında Teminat Emrah AKIN EYLÜL 2007 YAKLAŞIM İndir
Dünyanın Nci Büyük Endüstrisi Organize Suç Örgütleri Ve Kara Para Aklama Hasan AYKIN AĞUSTOS 2007 YAKLAŞIM İndir
İhtiyati Ve Kati Haciz İşlemleri Bakımından İdari Davalar Sonucunda Alınan Mahkeme Kararlarının Uygulanma Zamanı Emrah AKIN TEMMUZ 2007 YAKLAŞIM İndir
Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerinin Sahte Veya Yanıltıcı Belge Kullanımındaki Sorumluluklarının Sınırı Bilal YÜCEL HAZİRAN 2007 YAKLAŞIM İndir
Vergisel Hak Ve Yükümlülüklerde Ehliyet Kavramı Emrah AKIN HAZİRAN 2007 YAKLAŞIM İndir
Özel Öğretim Kurumlarının Muhafaza Ve İbraz Yükümlülüğü Emrah AKIN MAYIS 2007 YAKLAŞIM İndir
Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Konusundaki Temel Uluslararası Metinler Ve Oluşumlar Hasan AYKIN MAYIS 2007 ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR İndir
Aklama Suçu – Öncül Suç İlişkisi Hasan AYKIN NİSAN 2007 YAKLAŞIM İndir
İmtiyazname, Ruhsatname Ve Diploma Harçları Bakımından Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması Emrah AKIN NİSAN 2007 YAKLAŞIM İndir
Kamu Görevlilerinin Dokunulmazlıkları Var mıdır, Genel Hükümlerden Nasıl Ve Neden Ayrılırlar, Yolsuzluklarla Mücadelede Mevcut Sistem Daha Etkin Hale Getirilebilir mi? Bilal YÜCEL MART 2007 YAKLAŞIM İndir
Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Emrah AKIN MART 2007 YAKLAŞIM İndir
ABD’de Vergi Harcamaları Hasan Halil GÖNÜL Sayı:171 MART 2007 YAKLAŞIM İndir
Mortgage, Tutulu Satış veyaTutsat Olarak da Bilinen Konut Finansmanı Sisteminin Temel Özellikleri Bilal YÜCEL MART 2007 mmd.org.tr İndir
ABD Uygulamasında Gelir Vergisinin Doğuşu ve Gelirin Tanımı Hasan Halil GÖNÜL Sayı:170 ŞUBAT 2007 YAKLAŞIM İndir
Marka Kavramının Hukuki Çerçevesi İle Markalara İlişkin Harçlar Kanunu Uygulaması Emrah AKIN ŞUBAT 2007 YAKLAŞIM İndir
Vergi İdaresi Tarafından Re’sen Mükellefiyet Terki Emrah AKIN OCAK 2007 YAKLAŞIM İndir

2006

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uygumlaştırma Fonksiyonu Ahmet BAŞPINAR Temmuz – Aralık 2006 MALİYE DERGİSİ İndir
Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin İç Denetçinin Sorumluluğu Ahmet BAŞPINAR Nisan 2006, Sayı 16 Mali Pusula İndir
Vergisel Yükümlülüklerde İhbar İkramiyesi Emrah AKIN ARALIK 2006 YAKLAŞIM İndir
Aramalı Vergi İncelemesinde Temel Kişi Hakları Bağlamı Emrah AKIN KASIM 2006 YAKLAŞIM İndir
Mevzuatımızda Binek Otomobil Kavramı Emrah AKIN EKİM 2006 YAKLAŞIM İndir
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Emrah AKIN AĞUSTOS 2006 YAKLAŞIM İndir
İhracattan Elde Edilen Hasılatta Götürü Gider Uygulanması Emrah AKIN TEMMUZ 2006 YAKLAŞIM İndir
Vergi Harcamalarında Terim Karmaşası Türkben PEDÜK TEMMUZ 2006 YAKLAŞIM İndir
Patent Ve Marka Vekillerinin Vergilendirilmesi Emrah AKIN HAZİRAN 2006 YAKLAŞIM İndir
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği Ve Rüşvet Hasan AYKIN MAYIS 2006 YAKLAŞIM İndir
Sportif Faaliyetlere Sponsor Olunması Ve Sponsorluğun Vergisel Boyutu Emrah AKIN MAYIS 2006 YAKLAŞIM İndir
Gelir ve Giderleri Etkileyecek Hukuki Düzenlemeler ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Türkben PEDÜK MAYIS 2006 YAKLAŞIM İndir
Uluslararasi Ampirik Çalışmalar Işığında Vergi Teşviklerinin Etkinliği Hasan AYKIN NİSAN 2006 YAKLAŞIM İndir
356 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki Düzenlemeler İşığında İcra Takipleri Neticesi Tahsil Olunan Avukatlık Ücretlerinde Yeni Belge Düzeni Emrah AKIN NİSAN 2006 YAKLAŞIM İndir
Türk Bankacılığında İnançlı İşlem Muhasebesi Türkben PEDÜK NİSAN 2006 YAKLAŞIM İndir
Türk Bankacılık Uygulamasında İnançlı Mevduat ve Kredi Sözleşmeleri Türkben PEDÜK MART 2006 YAKLAŞIM İndir
Türkiye’de İnançlı Mevduat ve Kredi Uygulaması Türkben PEDÜK ŞUBAT 2006 YAKLAŞIM İndir
Ulusal Bankaların Kıyı Bankacılığı Merkezi Olarak Vergi Cennetlerini Seçme Nedenleri Türkben PEDÜK Sayı:457, 2006 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Vergi Harcamalarının Ortaya Çıkışı ve Tarihi Gelişimi Türkben PEDÜK Sayı:80, 2006 VERGİ RAPORU İndir
Vergi Cenneti Kullanım Şekilleri Türkben PEDÜK Sayı:26, 2006 MEVZUAT İndir
Bankacılıkta İnançlı İşlemler Türkben PEDÜK OCAK 2006 YAKLAŞIM İndir
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve TBMM’ nin Bütçe Hakkı Türkben PEDÜK Sayı:458, 2006 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Vergi Harcamaları Türkben PEDÜK Sayı:294, 2006 VERGİ DÜNYASI İndir
Kıyı Bankacılığı Merkezlerinin Yapısal Şartları Türkben PEDÜK Sayı:460, 2006 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Türkiye’ de Yarı Mali İşlemler ve Mali Saydamlık Türkben PEDÜK Sayı:459, 2006 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
KKTC’nde Off Shore Şirketi Statüsü: Uluslararası Hizmet Şirketi ve Vergi İhracatı Türkben PEDÜK Sayı:28, 2006 MEVZUAT İndir
KKTC’nde Off Shore Şirketi Statüsü: Uluslararası Hizmet Şirketi Türkben PEDÜK Sayı:215, 2006 DİALOG İndir
Mutemetlik ve İnançlı İşlemler Türkben PEDÜK Sayı:213, 2006 VERGİ SORUNLARI İndir
KKTC’de Off Shore Bankacılığı Türkben PEDÜK Sayı:218, 2006 DİALOG İndir
Negatif Vergi Harcaması Türkben PEDÜK Sayı:297, 2006 VERGİ DÜNYASI İndir
Finansal Arıtma Merkezleri Türkben PEDÜK Sayı:29, 2006 MEVZUAT İndir
Türk Bankaları ve K.K.T.C.’ nde Off Shore Bankacılığı Türkben PEDÜK Sayı:462, 2006 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir

2005

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Düşünceler Bilal YÜCEL Mayıs – Aralık 2005 Sayı 149 MALİYE DERGİSİ İndir
Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması Ahmet BAŞPINAR Mayıs-Aralık 2005 Sayı:149 MALİYE DERGİSİ İndir
İnançlı İşlemler (Fiduciary) Türkben PEDÜK ARALIK 2005 YAKLAŞIM İndir
Kanuna Karşı Hile Muvazaa Peçeleme ve Vergi Planlaması Kavramları Türkben PEDÜK KASIM 2005 YAKLAŞIM İndir
Değişen Karapara Mevzuatı ve İncelemesi Türkben PEDÜK EKİM 2005 YAKLAŞIM İndir
Çok Uluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Vergisel Teşvik Emrah AKIN NİSAN 2005 YAKLAŞIM İndir
Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış Ahmet BAŞPINAR Mart-Nisan 2005, Sayı 148 MALİYE DERGİSİ İndir
Türkiye’nin İlk Türev Ürünler Borsasi ve İlk Özel Borsa: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasi(vob) Mehmet ABANOZ 01.03.2005 FİNANS DÜNYASI İndir
Özel Öğretim Kurumlarının Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatımızdaki Düzenlemeler Ve Bu Kurumların Temel Vergisel Düzenlemeler Karşısındaki Durumları Emrah AKIN ŞUBAT 2005 YAKLAŞIM İndir
Türkiye’de Serbest Bölge Bankacılığı Türkben PEDÜK Sayı:455-456, 2005 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Türkiye’de Kıyı Bankacılığı (Off Shore Banking) Türkben PEDÜK Sayı:454, 2005 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Kıyı Bankacılığı Tipleri Türkben PEDÜK Sayı:453, 2005 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Uluslararası Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı (Off Shore) Tipleri Türkben PEDÜK Sayı:451-452, 2005 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir

2004

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış Ahmet BAŞPINAR Mayıs – Aralık 2004 Sayı 146 MALİYE DERGİSİ İndir
Organize Suçlarla Mücadelede Yeni Kurumsal Yapı: Ciddi Organize Suç Örgütü (soca) Mehmet ABANOZ ARALIK 2004 YAKLAŞIM İndir
Holding Bankacılığı Türkben PEDÜK KASIM 2004 YAKLAŞIM İndir
Sıcak Para Hareketleri Ve Tobin Vergisi Doğan ALANTAR EYLÜL 2004 YAKLAŞIM İndir
Sınırlı Mevduat Sigortası-2 Türkben PEDÜK EYLÜL 2004 YAKLAŞIM İndir
Sınırlı Mevduat Sigortası-1 Türkben PEDÜK AĞUSTOS 2004 YAKLAŞIM İndir
Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısı ve Finansal Holding-2 Türkben PEDÜK Sayı:427, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısı ve Finansal Holding-1 Türkben PEDÜK Sayı:426, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Kredi Aracılık Maliyetleri-II Türkben PEDÜK Sayı:425, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Kredi Aracılık Maliyetleri-I Türkben PEDÜK Sayı:424, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Karapara ve Ödeme Sistemleri Türkben PEDÜK Sayı:423, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Daha Az Vergi Ödemenin Bir Yolu Off Shore İşlemleri-2 Türkben PEDÜK Sayı:422, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Daha Az Vergi Ödemenin Bir Yolu Off Shore İşlemleri-1 Türkben PEDÜK Sayı:421, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Türkiye’de Ödeme Sistemleri Türkben PEDÜK Sayı:420, 2004 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir

2003

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Büyük Mükelleflerin Gönüllü Vergi Uyumunu Geliştirme-Ülke Deneyimleri Türkben PEDÜK ARALIK 2003 YAKLAŞIM İndir
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Anayasaya Aykırı mı? Ugulama Yönetmeliği Yasal mı? Türkben PEDÜK KASIM 2003 YAKLAŞIM İndir
Uluslararasılaşmanın İlk Adımı Bavul Ticareti ve Yeni Yönü Yunanistan Türkben PEDÜK EKİM 2003 YAKLAŞIM İndir
Sınır Ticareti Türkben PEDÜK EYLÜL 2003 YAKLAŞIM İndir
Belirsiz Faturalar: Hedging Vergilendirilmesi Türkben PEDÜK AĞUSTOS 2003 YAKLAŞIM İndir
Rayonel Bir Vergi Sisteminin Anlamı ve Kriterleri Türkben PEDÜK HAZİRAN 2003 YAKLAŞIM İndir
Yeni İhale Kanunu İle Neler Getirildi; Hangi Değişiklikler Tartışılmaktadır. – ii Fikret DEMİR MAYIS 2003 YAKLAŞIM İndir
Yeni İhale Kanunu İle Neler Getirildi Fikret DEMİR NİSAN 2003 YAKLAŞIM İndir
Nemaların Tüfeye Bağlanması ve Devletin Sebepsiz Zenginleşmesi Türkben PEDÜK NİSAN 2003 YAKLAŞIM İndir
2002 Yılında DTHB’larından FaİZ Geliri Elde Eden Yatırımcıların Vergi Beyanlarında Dikkat Etmesi Gereken Faiz Tutarları Türkben PEDÜK MART 2003 YAKLAŞIM İndir
Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Dar Mükellef Olduklarını Türk Vergi İdaresine İspat Etme Sorunu ve Çözüm Önerileri Türkben PEDÜK ŞUBAT 2003 YAKLAŞIM İndir
Mali İmkanları Ölçüsünde Sosyal Bir Devletin Lojman Politikası Türkben PEDÜK Sayı:383, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Demokrasilerde Çıkar ve Baskı Grupları Türkben PEDÜK Sayı:386, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
İşyerlerini Basit Usulde Mükelleflere Kiraya Veren İşyeri Sahiplerinin Gelirlerini 2003 Yılında Beyanı Türkben PEDÜK Sayı:385, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
%20 lik İlaç Katılım Paylarının Memur Maaşlarından Kesilmek SuretiyleTahsili Uygulaması Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkben PEDÜK Sayı:388, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Yazarkasa Satan Bayilerin Bildirim Zorunluluğu Türkben PEDÜK Sayı:389, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
T ek Eve Sahip Emeklilerin Sıfır Oranlı Emlak ve Ek Emlak Vergisi Türkben PEDÜK Sayı:391, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
EFT Sistemi Türkben PEDÜK Sayı:393, 2003 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Bir Bölüm Vadeli İşlem Piyasaları Kavramları Türkben PEDÜK Sayı:395, 2003 MALİYE VESİGORTA YORUMLARI İndir
Kadastro İşlemleri Türkben PEDÜK Sayı:396, 2003 MALİYE VESİGORTA YORUMLARI İndir
Yeni Finansal Enstrümanlar Sözlüğü-1 Türkben PEDÜK Sayı:397, 2003 MALİYE VESİGORTA YORUMLARI İndir
Yeni Finansal Enstrümanlar Sözlüğü-2 Türkben PEDÜK Sayı:398, 2003 MALİYE VESİGORTA YORUMLARI İndir
Yeni Finansal Enstrümanlar Sözlüğü-3 Türkben PEDÜK Sayı:399, 2003 MALİYE VESİGORTA YORUMLARI İndir

2002 ve öncesi

Başlığı Yazarı Yayın Tarihi Yayın Yeri İndir
Yeni Ekonomide Devletin Yönü: E-Devlet Hasan AYKIN Eylül-Aralık 2002 MALİYE DERGİSİ İndir
Vergi Harcamaları-I Hasan Halil GÖNÜL MART 2002 YAKLAŞIM İndir
Vergi Harcamaları-II Hasan Halil GÖNÜL ŞUBAT 2002 YAKLAŞIM İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Türkben PEDÜK Sayı:381-382, 2002 MALİYE VE SİGORTA YORUMLARI İndir
Fiyat İstikrarı İçin Önerilen Alternatif Bir Kurum: Para Kurulu (Currency Board) Hasan AYKIN OCAK-NİSAN 2001 MALİYE DERGİSİ İndir

-- Mesleki yazısını PDF olarak indir --