“Dikkat edilirse, çok çeşitli kişileriz. Her kuşaktan, her anlayıştan insan var aramızda. Ama bir Maliye Müfettişi tipi de var. Dışımızda olanlara ve hele benzerlerimize hiç benzemiyoruz. Bizi biz eden de işte o benzemezlikte. Başkalarına karşı benzemezliğimiz içinde biz birbirimize çok benziyoruz. Kendi aramızdaki tek tek benzemezlikler de çeşitlilik, zenginlik olarak ortaya çıkıyor.” Cemal Süreya

Başlangıçtan Günümüze Maliye Müfettişleri
28 AĞUSTOS 1879 TARİHLİ NİZAMNAMEYE DAYANILARAK ALINAN
MÜFETTİŞLER
1
EYLÜL 1884 TARİHİNDE TEFTİŞ KURULU KADROSUNUN DARALTILMASINDAN SONRA ALINAN
MÜFETTİŞLER
1888
YILINDA TEFTİŞ KURULU KADRO VE MINTIKALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA
TAYİN EDİLEN MÜFETTİŞLER
SINIFI ADI Kurula Giriş Tarihi SINIFI ADI Kurula Giriş Tarihi SINIFI ADI Kurula Giriş Tarihi
Sermüfettiş Tahir 02.09.1879 Müfettiş Mustafa Naili 12.09.1879 Müfettişievvel Tevfik 22.05.1888
Sermüfettiş Ali 02.09.1879 Müfettiş Rumi (Paşa) 12.09.1879 Müfettişievvel Mustafa 22.05.1888
Sermüfettiş Hakkı 02.09.1879 Müfettiş Mehmet 12.09.1879 Müfettişievvel Mithat 22.05.1888
Sermüfettiş Nazif 02.09.1879 Müfettiş Şakir 12.09.1879 Müfettişievvel Zihni 27.05.1888
Sermüfettiş Hakkı 02.09.1879 Müfettiş Azmi 12.09.1879 Müfettişievvel Mehmet 13.06.1888
Sermüfettiş Ali Rıza 04.12.1879 Müfettiş Enveri 12.09.1879 Müfettişievvel Ragıp 28.06.1888
Sermüfettiş Hakkı 30.12.1879 Müfettiş Tahsin 12.09.1879 Müfettişievvel Nuri 12.07.1888
Sınıfıevvel Necip 02.09.1879 Müfettiş Rumi 12.09.1879 Müfettişievvel Enveri 12.07.1888
Sınıfıevvel Jiron 02.09.1879 Müfettiş Yusuf Ziya 12.09.1879 Müfettişievvel Nüzhet 08.11.1888
Sınıfıevvel Halil Eyüp 02.09.1879 Müfettiş Tevfik 12.09.1879 Müfettişievvel Mecdettin 03.03.1889
Sınıfıevvel Nazif 02.09.1879 Müfettiş Necip 12.09.1879 Müfettiş Hıfzı 31.03.1889
Sınıfıevvel Abdulkadir Halis 02.09.1879 Müfettiş İbrahim Hulusi 12.09.1879 Müfettiş Necip 15.04.1889
Sınıfıevvel Şeref 02.09.1879 Müfettiş Emin 12.09.1879 Müfettiş Murşid 06.05.1889
Sınıfıevvel Rahmi 02.09.1879 Müfettiş Ragıp 31.10.1884 Müfettiş Azmi 02.07.1889
Sınıfıevvel Harri Suner 22.03.1880 Müfettiş Şeref 31.10.1884 Müfettiş Kamil 23.12.1889
Sınıfıevvel Abdullah Hamdi 22.04.1880 Müfettiş Zihni 03.03.1885 Müfettiş Yakup 24.01.1890
Sınıfısani Nuri 02.09.1879 Müfettiş Nuri 28.07.1885 Müfettiş Süleyman Sudi 16.03.1890
Sınıfısani Mustafa Nesimi 02.09.1879 Müfettiş Yakup 06.08.1885 Müfettiş Hüsnü 19.06.1890
Sınıfısani Nuri 02.09.1879 Müfettiş Nihat 30.10.1885 Müfettiş Kadri 11.02.1892
Sınıfısani Necip 02.09.1879 Müfettiş Mustafa 01.08.1886 Müfettişisani Muhittin 22.05.1888
Sınıfısani Halil Hilmi 02.09.1879 Muavin İsmail Raif 05.11.1884 Müfettişisani Rıza 22.05.1888
Sınıfısani Ferit 02.09.1879 Muavin Ali Rıza 05.11.1884 Müfettişisani Cabir 28.06.1888
Sınıfısani Abdullah 02.09.1879 Muavin Ahmet Cabir 05.11.1884 Müfettişisani İsmail 12.07.1888
Sınıfısani Nehri Kasım 1879 Muavin Ahmet Nuri 05.11.1884 Müfettişisani Rahıp 12.07.1888
Sınıfısani Vizantal 04.12.1879 Muavin İbrahim Ethem 05.11.1884 Müfettişisani Nuri 12.07.1888
Sınıfısalis Hakkı 02.09.1879 Muavin Şükrü 05.11.1884 Müfettişisani Kaşif 12.07.1888
Sınıfısalis Nazaret 02.09.1879 Muavin Ragıp 05.11.1884 Müfettişisani Makbul 12.07.1888
Sınıfısalis Reşit 02.09.1879 Muavin Bahaettin 05.11.1884 Müfettişisani Baha 12.07.1888
Sınıfısalis Rıza 02.09.1879 Muavin Ahmet Fethi 05.11.1884 Müfettişisani Sadrettin 12.07.1888
Sınıfısalis Mıgırdıç 02.09.1879 Muavin Kaşif 05.11.1884 Müfettişisani Mehmet Rifat 19.04.1889
Sınıfısalis Artin Zeki 02.09.1879 Muavin Sadrettin 05.11.1884 Müfettişisani Emin 23.09.1889
Sınıfısalis Sabit 02.09.1879 Muavin Rifat 05.11.1884 Müfettişisani İbrahim Ragıp 01.11.1899
Sınıfısalis Ali Rıza 02.09.1879 Muavin Makbul 05.11.1884 Müfettişisani Mehmet Zühdü 01.03.1890
Sınıfısalis Mahmut 02.09.1879 Muavin Mustafa Reşit 05.11.1884
Sınıfısalis Salamon 01.09.1879 Muavin Hasan Tahsin 07.08.1885 MÜFETTİŞİ SANİLİKLERİN
KALDIRILMASINDAN SONRA TAYİN EDİLEN
MÜFETTİŞLER (VİLAYATI SELASE MALİYE MÜFETTİŞLERİ DAHİL)ÇEŞİTLİ
ŞEKİLLERDE
Sınıfısalis Hüseyin Hüsnü 10.11.1879 Muavin Halit 13.08.1885
Sınıfısalis Asaf 25.05.1880 Muavin Nuri 01.03.1886
Sınıfısalis Nuri 25.05.1880 Muavin Muhittin 23.03.1886 SINIFI ADI Kurula
Giriş Tarihi
Sınıfısalis İsmail 25.05.1880
Sınıfısalis İstoraki 02.09.1879 Müfettiş Rıfat 26.06.1889
Muavin Ahmet Namık 02.09.1879 Müfettiş Reşit 26.06.1889
Muavin Şakir 02.09.1879 Müfettiş Vasfi 26.06.1889
Muavin Ferit 02.09.1879 Müfettiş Ali Emiri 26.06.1889
Muavin Nazif 02.09.1879 Müfettiş Safyettin 03.02.1897
Muavin İstapan 02.09.1879 Müfettiş Kuddusi 01.05.1899
Muavin Reşit 04.12.1879 Müfettiş Mehmet Fazıl 13.05.1899
Muavin İsmail Hakkı 30.12.1879 Müfettiş Celal 16.05.1899
Muavin Baha 15.09.1879 Müfettiş Lebib 01.11.1889
Muavin Aziz 01.11.1879 Müfettiş İsmail Raif 04.12.1899
Muavin Rauf 01.11.1879 Müfettiş Ferit 6/2/1900
Muavin Ali Rıza 01.11.1879 Müfettiş Hasan Tahsin 12/21/1900
Muavin Selim Tavil 06.11.1879 Müfettiş Ziya 4/1/1902
Muavin Yusuf Şami 06.11.1879 Müfettiş Rami 6/16/1902
Muavin Mustafa 06.11.1879 Müfettiş İbrahim Hakkı 7/2/1902
Muavin Hasan Remzi 15.11.1879 Müfettiş İsmail Nesip 10/2/1902
Muavin Mecit 20.11.1879 Müfettiş Cemal 12/21/1903
Muavin Ali Azmi 20.11.1879 Müfettiş Faik Nüzhet 1/12/1905
Muavin Mehmet Fuat 10.03.1880 Müfettiş Raşit 2/2/1905
Muavin Süleyman Niyazi 02.07.1880 Müfettiş Oskan 2/8/1905
Muavin Şemsettin 20.07.1880 Müfettiş Mazhar 5/17/1907
Muavin Mustafa 20.07.1880

-- Başlangıçtan Günümüze Maliye Müfettişleri yazısını PDF olarak indir --