“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

Maliye Müfettişliği

Maliye Müfettişliği

Maliye Müfettişleri, 100 yılı aşkın geçmişi, köklü gelenekleriyle Türk Devlet yönetiminde önemli bir yere ve haklı bir üne sahip olmuşlardır.

Maliye Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Maliye Teftiş Kurulu Size Geniş Bir Ufuk Öneriyor…

Görev ve Yetkiler

Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 SayılıKanun Hükmünde Kararname

Denetim Şeması

Üstadlık Kavramı

Ortaçağlardan bu yana, bir çok doğu ve bati medeniyetinde olduğu gibi bizde de, ustalık-çıraklık ilişkisi içinde yetişilen çeşitli mesleklerde, meslekte kıdemli olanın farklı bir hitapla veya unvanla anılması geleneksel bir ilişki biçimi olmuş, sonraları bu hihap şekilleri kimi cemiyetlerde de yerleşmiştir.
MALİYE MÜFETTİŞİNİN YÜZÜ Ömer Cahit KAYRA ve Cemalettin SEBER’in (Cemal SÜREYA) “Maliye Müfettişinin Yüzü” başlıklı söyleşisi.
BANA GÖRE MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ Dr. Mustafa YULUĞ’un “Bana Göre Maliye Müfettişliği” başlıklı makalesi.

Haziran 20, 2011 saat 2:17 pm