"Devlet kurumlar üzerine kuruludur" - Cahit Kayra

Duyurular

Maliye Müfettişliği

Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanıdır.

BİLGİ ALIN

Gezgin Evi

Şimdi Maliye Müfettişleri Derneğince kullanılan ve kat karşılığı verilerek yenisi yaptırılan "Ankara Mithatpaşa Caddesi No: 27" de bulunan "Gezgin Evi", 1938 yılında, altmış Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının ortak protokollerine ve müşterek mülkiyet esasına dayanılarak, zamanın Teftiş Kurulu Başkanı Sayın A. Rüştü Koray'ın özel çabaları ile alınmıştır. Kuruldan ayrılanların ödedikleri bedel üzerinden hisselerini kurula yeni girenlere devretmeleri usulünün zamanla ortaya çıkarabileceği güçlükler göz önünde tutularak; bu değerli eseri günün koşullarına daha uygun bir düzende yaşatmak üzere, 1961 yılında Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği kurulmuş ve on iki kişi dışında herkes hisselerini derneğe devretmiştir.

BİLGİ ALIN
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni