“Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur.” Cahit KAYRA

MALİYE TEFTİŞ KURULU

Get Flash to see this player.

HABERLER
Eylül 12, 2014 saat 8:11 pm
589_Yusuf Boğuş
Şubat 27, 2014 saat 12:31 pm
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

27.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün “Genel Kurul, Genel Kurul Çağrı Yöntemleri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı ilkeleri” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, aşağıdaki gündemle 30.03.2014 Pazar günü saat 14:00 te 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 06.04.2014 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Maliye Müfettişleri Derneği

 

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

 

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Maliye Müfettişleri Derneği
Mithatpaşa Cd., Gezgin Apt., No:27/9, 06420 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 431 26 13

Şubat 27, 2013 saat 11:21 am
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

27.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün “Genel Kurul, Genel Kurul Çağrı Yöntemleri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı ilkeleri” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, aşağıdaki gündemle 24.03.2013 Pazar günü saat 14:00 te 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 31.03.2013 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Maliye Müfettişleri Derneği

 

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

 

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Maliye Müfettişleri Derneği
Mithatpaşa Cd., Gezgin Apt., No:27/8, 06420 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 431 26 13

Ağustos 30, 2012 saat 5:14 pm
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

MALİYE MÜFETTİŞLER DERNEĞİ

Mart 26, 2012 saat 5:20 pm
basın duyurusu

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 25.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanlığı’na Muammer DURAK yeniden seçilmiştir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyeliklerine seçilenler aşağıdaki listede yer almaktadır.

Dernek Başkanlığı’na seçilen Muammer DURAK yaptığı konuşmada; “Maliye Teftiş Heyetinin kapatılmasıyla 133 yıllık bütünlüğü olan Devlet hizmetlisini yetiştirme prensip ve işlevinin inkitaya uğradığı bir vakıadır. Keyfiyeti bu kararı alan mercilerin görüş ve takdirlerine bir kez daha sunuyoruz” dedi.

A- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASIL

1-      Muammer DURAK

2-      Halit DEMİR

3-      Ferruh TUNÇ

4-      Arif KAPANOĞLU

5-      Kürşat ÖZGÜLER

6-      Alper DEMİR

YEDEK

1-      M. Hakan DURSUN

2-      Mustafa ÖCELEN

3-      Selçuk SEVİNÇ

4-      Abdullah KARABOYACI

5-      Fırat MUMCU

B- DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASIL

1-      Ertuğrul KUMCUOĞLU

2-      Süreyya TURGUT

3-      Musa PİŞKİN

YEDEK

1-      Emrah AKIN

2-      Göktuğ GÖKTAŞ

3-      Aydın TÜLEK

C- ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ

1-      Dr. Hüseyin IŞIK

2-      Dr. Ahmet OZANSOY

3-      Türkben PEDÜK

4-      Serkan ERDİNÇ

D- HAYSİYET DİVANI ÜYELERİ

ASİL

1-      Ömer CAHİT KAYRA

2-      Ziya MÜEZZİNOĞLU

3-      Nuri DEĞER

YEDEK

1-      Saim KIRGÖZ

2-      Oğuz AYDEMİR

3-      Metin KÖKAVCI

Mart 9, 2012 saat 4:40 pm
ayrılış

Üyelerimizden Ertürk BARLAS emeklilik yolu ile mevcut görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Şubat 29, 2012 saat 9:32 pm
ayrılış

Camiamız üyelerinden Nusrettin YENER istifa yolu ile mevcut görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Şubat 20, 2012 saat 10:02 pm
ayrılış

Üyelerimizden; Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak 646 sayılı KHK ile mülga Maliye Teftiş Kurulu’nda 31.01.2011 tarihinde göreve başlayan Zeynel Abidin AVCI, son gelişmeler üzerine 02.10.2011 tarihinde girmiş olduğu Merkez Bankası Denetçi Yardımcılığı sınavını kazanarak 17.02.2012 tarihinde mevcut görevinden  ayrılmıştır.

Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Şubat 8, 2012 saat 2:15 pm
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

05/02/2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Maliye Müfettişleri Derneği Tüzüğünün 10 uncu maddesi uyarınca,

            Aşağıdaki gündemle 18.03.2012 Pazar günü saat 14:00 te 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

            Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25.03.2012 Pazar günü saat 14:00 te yapılmasına

            Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

                                                                       Maliye Müfettişleri Derneği

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama ve Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Tutanakların İmzalanması için Yetki Verilmesi

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşme Yapılması, Oylanması

5-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Araştırma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Gelecek Dönem Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülüp Onaylanması

7-Öneri, Dilek ve Temenniler

8-Kapanış

Genel Kurulun Yapılacağı Adres:

Mithatpaşa Cd. Gezgin Apt. No:27/7   06420 Ankara

Tel: 0312 431 26 13

Şubat 6, 2012 saat 3:13 pm
tebrik

Üyelerimizden; 26.12.2001 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10/02/2005 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanan Ahmet Başat ŞAHİN, Aydın TÜLEK, Mustafa ESEN, Ali AYÇİÇEK ve Ahmet GÜROL, 03/02/2012 tarihinde Başmüfettişliğe atanmışlardır.

Kendilerini tebrik eder bundan sonraki meslek yaşamlarında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Ocak 24, 2012 saat 4:21 pm
ayrılış

Camiamız üyelerinden; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapan Doğan ALANTAR ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Grup Başkanı olarak görev yapan Hasan Halil GÖNÜL, mevcut görevlerinden istifaen ayrılmıştır.

Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Ocak 23, 2012 saat 11:15 pm
Tebrik

Camiamız üyelerinden Haluk F. Gürsel’in, Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları meslek örgütünün (ACFE) Danışma Kurulu (Advisory Council) üyeliğine ve yine Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları meslek örgütünün Yüksek Öğrenim Komitesi’ne ikinci defa seçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Üstadımızın  Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları meslek örgütündeki söz konusu görevlerinin Camiamız açısından bir övünç kaynağı olduğunu belirtir, kendisini tebrik eder, bu görevlerinde ve bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Ocak 23, 2012 saat 11:14 pm
Ayrılış

Camiamız üyelerinden Mehmet KAYA, Mehmet KOÇ, Bülent KONCA ve Serkan ERDİNÇ, emeklilik veya istifa yolu ile mevcut görevlerinden ayrılmışlardır.

Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

Ocak 13, 2012 saat 10:24 pm
TEBRİK

17.12.2008 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Mustafa ÖZKARA, Hanifi KARAHAN, İsmai TAŞÇI, Fuat USTA ve Tarık SELCİK, 09-13.01.2012 tarihleri arasında yapılan yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayarak Müfettişliğe atanmaya hak kazanmışlardır.

Kendilerine bundan sonraki meslek yaşamlarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 8, 2012 saat 2:49 pm
ANMA

Türk Edebiyatının usta şairi, düşünürü ve Camiamızın övünç kaynağı Cemal Süreya’yı vefatının 22’nci yılında saygıyla anıyoruz.

 

Maliye Müfettişleri Derneği

Aralık 30, 2011 saat 10:00 am
Yeni Yıl
Camiamız mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimizle kutlar sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
Maliye Müfettişleri Derneği
Aralık 29, 2011 saat 8:16 pm
Toplantı

27.12.2011 tarihinde İstanbul’da yemekli bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Maliye Müfettişleri Derneği Başkanı Muammer Durak bir açılış konuşması yaptı. Sayın Muammer Durak’ın yapmış olduğu açılış konuşması aşağıdadır.

 

“Değerli  Üstadlarım, Kardeşlerim, Beyefendiler,

Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Camiamızdan bugüne kadar aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden bütün mensuplarımızı saygıyla anıyorum.

Toplantımıza davet vesilesiyle sağlık durumlarına dair bilgi edindiğim Bekir Peker, Mustafa Bülent Çaycık ve Orhan Arıkan Beyefendilere acil şifalar dilerim.

Duayenimiz Sayın Cahit Kayra, Manisa Milletvekili Maliye Eski Bakanı Sayın Sümer Oral , Sayın Mahfi Eğilmez ve İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi Beyefendiler son anda ortaya çıkan mazeretleri nedeniyle toplantımıza katılamamışlardır. Sizlere iyi dileklerini iletmemi istediler.

Toplantımıza mazeretleri nedeniyle katılamayan ve isimleri bizde mahfuz olan diğer mensuplarımıza da esenlikler dilerim.

Camiamızın Seçkin Üyeleri,

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren başlayan ve Berlin duvarının yıkılmasıyla süratlenen sermayenin küreselleşme olgusu sürecinde, yeni ekonomik düzenin merkezinde yer alan ülkeler ile uluslar arası ve bölgesel iktisadi ve mali kuruluşlar, bizim gibi çevrede yer aldığını düşündükleri ülkelere devleti küçültme politikasını önermektedirler.

Hükümran devletleri yeni bir konuma dönüştürme diye tanımlayabileceğimiz model ile amaçlanan, bu ülkelerde küresel yönetişime uyumlu bir yapı oluşturmaktır. Ayrıca, yeni liberalizmin kendine özgü politika vektörleri içinde yer alan vergi indirimleri girişimi de büyük önem taşımaktadır.

Bize önerilen devleti küçültme politikasının ülkemizin ihtiyaçlarına uygunluğu yeterince irdelenmiş ve tartışılmış değildir.

06.04.2011 gün ve 6223 Sayılı Yetki Kanunu’na istinaden çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle, Devlet teşkilatında post modern diye nitelendirebileceğimiz değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, 646 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Devletimizin mümtaz kurumu Maliye Teftiş Kurulu’nun bir süre evvel maalesef kapatıldığını, gözetim ve bütünlüğü olan devlet hizmetlisi yetiştirme işlevlerini yerine getiremediğini biliyorsunuz.

Batılı toplumlardaki teftiş uygulamaları içinde, bugün gözetim ve nezaret olarak Türkçeye çevirebileceğimiz “oversight” fonksiyonunun, Maliye Teftiş Kurulu’nun kuruluş ilkeleriyle bire bir örtüşmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Bu fonksiyonları 132 yıldır liyakatle yerine getiren Maliye Teftiş Kurulu’nun akılcılık egemen olduğunda yeniden daha güçlü bir şekilde ihya edileceğine yürekten inanıyoruz.

Değerli Üyelerimiz,

Bu geçiş döneminde, köklü bir kamu hizmeti geleneğini haiz olan Camiamızın, başta Maliye Müfettişleri Derneği çatısı altında olmak üzere, bulundukları her yerde bilgi, birikim ve deneyimlerini Devletimizin ve  Milletimizin hizmetine sunmaya  devam edeceklerine inanıyoruz.

Düzenlediğimiz bu toplantının amacı, Camiamızın birlik ve beraberliğini  pekiştirmek,  bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza yön verecek görüş ve önerilerin özgürce ortaya çıkmasını temin etmektir.

Bir nevi mini nitelikteki Çalıştayımızın   verimli ve başarılı geçmesini diler, katılımcılara teşekkür ederim.

Bu vesileyle, yaklaşmakta olan yeni yılınızı kutlar, saygılar sunarım.”

Muammer DURAK

Maliye Müfettişleri Derneği Başkanı

Aralık 25, 2011 saat 1:37 pm
ATAMA

Üyelerimizden Maliye Başmüfettişi Emrah AKIN Ekonomi Bakanlığı’nda Bakan Danışmanlığı görevine getirilmiştir.
 
Kendisine bu yeni görevinde başarılar dileriz.
 
Maliye Müfettişleri Derneği

Ekim 29, 2011 saat 11:02 am
CUMHURIYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Cumhuriyetimizin 88. yılının gurur ve heyecanını yaşadığımız bu günde tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımızla kutlar, Saygılarımızı sunarız

Maliye Müfettişleri Derneği

Ekim 27, 2011 saat 9:25 am
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE AÇISINDAN MALİYE TEFTİŞ KURULU ELEKTRONİK DENETİM UYGULAMASI

TODAİ tarafından düzenlenen “Kamu Yönetimi ve Teknoloji” başlıklı seminerde, Maliye Teftiş Kurulu tarafından 2007 yılından bu yana uygulanan MTK-DEBİS (Maliye Teftiş Kurulu Denetim Bilgi Sistemi) denetim modülüne ilişkin bir sunum yapılmış ve söz konusu sunuma ait bölüm TODAİ seminer kitapçığında yayınlanmıştır( ).

THE FINANCIAL INSPECTION BOARD ELECTRONIC AUDIT APPLICATION IN TERMS OF COMBATING UNDERGROUND ECONOMY AND CORRUPTION)

Eylül 30, 2011 saat 10:05 am
VEFAT- Ö.Mecdi ATAMYILDIZ

Üyelerimizden Sayın Ökmen Mecdi Atamyıldız vefat etmiştir.

Cenazesi 02.10.2011 Pazar günü öğlen namazından sonra Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camiinden kaldırılacaktır.

Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesi ve camiamız mensuplarına başsağlığı dileriz.
 

Maliye Müfettişleri Derneği

Eylül 9, 2011 saat 11:31 am
GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

13.09.2011 Salı Günü Saat 17:00 da Dernek Merkezinde (Ankara-Gezgin Evi) Derneğin tüm organlarının asil ve yedek üyelerinin katılımıyla genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecektir.

Saygılarımızla

Maliye Müfettişleri Derneği

Bilgi İçin

Ali ERAY

0312 434 1990

Ağustos 9, 2011 saat 11:19 am
CNBC-E SABAH NOTLARI 08.08.2011 MAHFİ EĞİLMEZ-NURETTİN CANİKLİ

CNBC-E televizyon kanalında 08.08.2011 tarihinde yayınlanan “Sabah Notları” isimli programda, Mahfi EĞİLMEZ ile Nurettin CANİKLİ arasında geçen konuşmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://tvarsivi.com/player.php?y=3&z=2011-08-08 10:23:00

Temmuz 28, 2011 saat 2:00 pm
VEFAT

Üyelerimizden Mehmet YÖRÜK’ün babası vefat etmiştir. Cenaze namazı 28.07.2011 Perşembe günü ikindi namazı sonrasında Muğla Ortaca Camiinde kılınacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

                                                                                                                                                                           Maliye Müfettişleri Derneği

Haziran 28, 2011 saat 6:54 pm
Atama

Üyelerimizden Maliye Başmüfettişi Kaan KASIM Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Haziran 28, 2011 saat 6:53 pm
Atama

Üyelerimizden Maliye Başmüfettişi Emre ÇELEBİLER İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 1, 2011 saat 12:00 am
Atama

Üyelrimizden Maliye Başmüfettişi Nurettin KÖSE Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.


Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 1, 2011 saat 12:00 am
Atama

Üyelerimizden Maliye Başmüfettişi Mustafa ATMACA Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 25, 2011 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Dr.Hasan GÜL Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

Tebrik eder,yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 1, 2011 saat 12:00 am
Emeklilik

Üyelerimizden Maliye Başmüfettişi Tevfik KEPEKÇİOĞLU emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Şubat 25, 2011 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Zeki GÜNDÜZ, PricewaterhouseCoopers (PwC), Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Liderliğine getirilmiştir. 1992’den bu yana aynı görevi yürüten üyemiz Adnan NAS, diğer sorumlulukları ile birlikte PwC Türkiye’de Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Ortak olarak görevini sürdürecektir.

Üyelerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Şubat 23, 2011 saat 12:00 am
Atama

Yeterlilik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Ceyhun DENİZ, Ahmet YILDIRIM, Tuna KALAFAT, Yakup ORUÇ, Harun UYSAL, Samet GÜLEÇ, Sadık BÜTÜNER, Nuh Emre ÖZKİP, Yusuf HAMZAOĞLU, M. Mahmut YILMAZ, Abdullah ÖZÇELİK, Abdulkadir ERTÜRK, İsmail BİNGÖL, ve Muhammet AĞAN 23.02.2011 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmışlardır.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2011 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Veliyyüddin Bahadır ÖZKAN, 18.01.2011 tarihinde Bütçe Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Aralık 9, 2010 saat 12:00 am
Atama

Üyelerimizden Mustafa ÇAMLICA 8 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Ernst & Young Türkiye Başkanlığı görevine atanmıştır

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Eylül 7, 2010 saat 12:00 am
Atama

Üyelerimizden Ahmet ERTÜRK Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığına atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 4, 2010 saat 12:00 am
Atama

Maliye Başmüfettişi Raci ÜN 04.04.2010 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Murat AKTAŞ, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başakanlığı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Atama

Maliye Müfettişleri Nurettin KÖSE, Mustafa SEVGİN, Şaban KÜÇÜK, Göktuğ GÖKTAŞ, Emrah AKIN, Emre ÇELEBİLER ve Aziz Bora ELÇİN 04.10.2010 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmışlardır.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Atama

Yeterlilik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Mehmet Hakan DURSUN, Mustafa ÖCELAN, Selçuk SEVİNÇ, Serdar TAŞDÖKEN, Yusuf KOÇ, Sadık ÖKCÜN, Mehmet ÖZ, Ahmet TÜLÜMCE, Teoman KÖSEMEN ile Hasan YEŞİLYURT’ 29.06.2010 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmışlardır.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Trabzon Milletvekili M.Akif HAMZAÇEBİ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyelerimizden Hasan AYKIN’ ın “Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelenin Küresel Boyutu” isimli kitabı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Emeklilik

Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Üyelerimizden Türkmen DERDİYOK Ocak 2010′ da emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

MM Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Ayrılış

MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken ayrılan Üyelerimizden Mustafa TÜRKKOT’ un başarılarının özel sektörde de devamını dileriz.

MM Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Emeklilik

Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Üyelerimizden Fethi Şahin HOROZ Ocak 2010′ da emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

MM Derneği

Ocak 1, 2010 saat 12:00 am
Emeklilik

Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Üyelerimizden Hasan Hüseyin ŞENER Ocak 2010′ da emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

MM Derneği

Eylül 7, 2009 saat 12:00 am
Atama

Üyelerimizden Adnan ERTÜRK Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, Yıldırım BOZBIYIK ve Mustafa SEVGİN de Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlıkları görevine atanmışlardır.

Tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Temmuz 30, 2009 saat 12:00 am
Atama

Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanan

Burak BAĞLAR, Hulusi ÖNDER, Ümit ASLAN, Murat ALIKLI, Enes UNCU, Fazlı EMEKTAR, Adem ER, Abdullah SARAÇ, Kadir DEMİR, Ali ÖNER; 29.07.2009 tarihinde göreve başlamışlardır.

Camiamıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz der, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Temmuz 22, 2009 saat 12:00 am
Yeni Görev

Sivas Milletvekili Mustafa AÇIKALIN, TBMM ‘nin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçilmiştir.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Temmuz 16, 2009 saat 12:00 am
Genel Yazı

“Maliye Teftiş Kurulu Görev Standartları” Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanarak 13/07/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir

Maliye Müfettişleri Derneği

Temmuz 13, 2009 saat 12:00 am
Görevlendirme

Maliye Başmüfettişi Murat AKTAŞ 06.07.2009 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine başlamıştır.
Tebrik eder, başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Haziran 24, 2009 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyemiz Ahmet BAŞPINAR’ın “Tax Law & Turkish Tax System” isimli kitabı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Haziran 16, 2009 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına 08.06.2009 tarihinde vekaleten, 12.06.2009 tarihinde asaleten atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Haziran 16, 2009 saat 12:00 am
Atama

Maliye Müfettişleri Yıldırım BOZBIYIK, Osman KIRBIYIK, Umut VARLI ve Serkan ERDİNÇ 04.06.2009 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmışlardır.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 26, 2009 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyemiz Radi DİKİCİ’nin “Theodora” isimli kitabı Remzi Kitapevi tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 28, 2009 saat 12:00 am
Emeklilik

Maliye Başmüfettişi Ahmet EROĞUZ 07.04.2009 tarihinde emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 28, 2009 saat 12:00 am
Yeterlilik

Yapılan Yeterlilik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Hüseyin AZİLİ, Halis KOÇAK, M. Burak KESKİN ve Ferit TAŞ Maliye Müfettişliğine atanmışlardır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 28, 2009 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyemiz Ahmet OZANSOY’un “ABD’nde Kamu Mallarının Yönetimi” isimli kitabı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 22, 2009 saat 12:00 am
Atama

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mehmet YÖRÜK , 30.03.2009 tarihinde MAYEM Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mart 27, 2009 saat 12:00 am
Atama

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı İlhan KARAYILAN, 23.03.2009 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı görevine atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mart 3, 2009 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet KİLCİ, 03.03.2009 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığına atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 19, 2009 saat 12:00 am
Görevlendirme

Maliye Müfetişi Yıldırım BOZBIYIK 13.01.2009 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Daire Başkanlığını tedviren yürütmek üzere görevlendirilmiştir. 19.01.2009 tarihinde yeni görevine başlamıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 16, 2009 saat 12:00 am
Görevlendirme

Maliye Başmüfettişi V. Bahadır ÖZKAN 09.01.2009 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine başlamıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 16, 2009 saat 12:00 am
Görevlendirme

Maliye Başmüfettişi Ali İhsan ÖRÜCÜ 05.12.2008 tarihinde İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Tebrik eder, başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2009 saat 12:00 am
Atama

Maliye Müfettişleri Mustafa ATMACA, Raşit Serkan CERAN, Mutlu AKIN, Mehmet Ali KAYA, Kaan KASIM ve Batuhan Levent BOZKURT 08.12.2009 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmışlardır.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 1, 2009 saat 12:00 am
Kitap


Üyelerimizden Doç.Dr. Erdoğan ÖNER‘in

1) Prof.Dr. Kamil MUTLUER ve Doç Dr.Ahmet KESİK ile müştereken yazdıkları

“BÜTÇE HUKUKU” adlı kitabı

“2009 YILI TÜBA ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLÜ” nü,

2) Prof.Dr. Kamil MUTLUER ile birlikte yazdığı

TEORİDE VE UYGULAMADA MAHALLİ İDARELER MALİYESİ” adlı kitabı

2010 YILI ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI ÖDÜLÜNÜ”,

3) “TEORİDE VE UYGULAMADA KAMU MALİYESİ” adlı kitabı

“2009 YILI TÜBA ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI KAYDA DEĞER ESER ÖDÜLÜNÜ (MANSİYON)”,

almıştır.

4) Ayrıca “OSMANLI DEVLETİ 1912 YILI HAZİNE GENEL HESABI VE KESİN HESAP KANUN TASARISI” adlı kitabı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme başkanlığınca yayınlanmıştır.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Aralık 17, 2008 saat 12:00 am
Atama

11-12.10.2008 tarihlerinde yapılan sınavda başarılı olarak 16.12.2008 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcılığına atanan;
Hanifi KARAHAN, Mustafa ÖZKARA, Hakan ŞEKER, İsmail TAŞCI, Tarık SELCİK, Fuat USTA 17.12. 2008 tarihinde göreve başlamışlardır.
Camiamıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz der, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Kasım 26, 2008 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyemiz Hasan AYKIN’ın “Terörün Finansmanı” isimli kitabı (H. Kevser SÖZMEN ile ortak çalışma) MASAK tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Kasım 18, 2008 saat 12:00 am
Yeni Görev

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL, YÖK Üyeliğine seçilmiştir.

Tebrik eder, görevinde başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Kasım 9, 2008 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyelerimizden Mehmet Fatih EKİNCİ’nin “Türkiye’nin Mali İntiharı” isimli kitabı Platin Yayınları tarafından, “101 Plan ve Proje” isimli kitabı ise Kritik Kitaplar Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ekim 27, 2008 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Biltekin ÖZDEMİR, Vergi Konseyi Üyeliğine seçilmiştir.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Ekim 24, 2008 saat 12:00 am
Yeni Görev

Üyelerimizden Nuri DEĞER, TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Tebrik eder, görevinde başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Ekim 24, 2008 saat 12:00 am
Görevlendirme

Maliye Müfettişi Mustafa ATMACA 28.08.2008 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Tebrik eder, başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Eylül 11, 2008 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyelerimizden Mehmet Fatih EKİNCİ’nin “Türkiye’nin Mali İntiharı” isimli kitabı Platin Yayınları tarafından, “101 Plan ve Proje” isimli kitabı ise Kritik Kitaplar Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Görevlendirme

Üyelerimizden Murat UĞURLU 18.08.2008 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

24-25.03.2008 tarihlerinde yapılan sınavda başarılı olarak 28.04.2008 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcılığına atanan;
Abdullah KARABOYACI, Muhammet Nazif NAZİROĞLU, Arif BAYRAM, Abdullah KESER, A.Fatih TÜRKKAHRAMAN, Fırat MUMCU, Cihat KARATEKİN, Ayhan GÜNEŞ, Serdar GARGI, E.Sabrihan ALKAN, Ali ERGÜL, Ömer İLALAN, Ali AVKAN, Mustafa DENİZ ve Mehmet Fatih GÜR 05.05. 2008 tarihinde göreve başlamışlardır.
Camiamıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz der, başarılarının devamını dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Emeklilik

Maliye Başmüfettişi Mete GÖNENÇ 16.01.2008 tarihinde emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Emeklilik

Maliye Başmüfettişi Mehmet Fatih EKİNCİ 20.05.2008 tarihinde emekli olmuştur.

Emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dilekleriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevini yürüten Maliye Başmüfettişi Doğan ALANTAR 13.06.2008 tarihinde bu göreve asaleten atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanlığı görevini yürüten Maliye Başmüfettişi Hasan Halil GÖNÜL 16.06.2008 tarihinde bu göreve asaleten atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanlığı görevini yürüten Maliye Başmüfettişi Gürol GÜNDOĞAN 16.06.2008 tarihinde bu göreve asaleten atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanlığı görevini yürüten Maliye Başmüfettişi İlhan KARAYILAN 16.06.2008 tarihinde bu göreve asaleten atanmıştır.

Tebrik eder, başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Halit ÖCAL Avrupa Birliği nezdindeki Brüksel Daimi Temsilciliğimize Maliye Müşaviri olarak atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Görevlendirme

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat UĞURLU 18.0.8.2008 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Fortisbank Genel Müdür Yardımcısı Adnan Menderes YAYLA Finansbank Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Mayıs 9, 2008 saat 12:00 am
Atama

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü H. Abdullah KAYA 09.05.2008 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Nisan 21, 2008 saat 12:00 am
Atama

Maliye Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı Can Galip SABUNCU 21.04.2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Sekreterliğine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

21.04.2008

Şubat 28, 2008 saat 12:00 am
Atama

Maliye Bakanlığı Müşaviri Faik CECELİ 28.02.2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneğİ

Ocak 28, 2008 saat 12:00 am
Atama

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Cemal BOYALI 28.01.2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

Ocak 12, 2008 saat 12:00 am
Yeni Kitap

Üyelerimizden Radi DİKİCİ’ nin “Şu Bizim Bizans” isimli son kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Maliye Müfettişleri Derneği

İRADE-İ SENİYE Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in Heyet-i Teftişiye-i Maliye'nin (Maliye Teftiş Kurulu) Kuruluşuna İlişkin 5 Şaban 1296 Tarihli (25 Temmuz 1879) İrade-i Seniyes (İrade Defteri Meclis-i Mahsus Numarası: 2979)
İRADE-İ SENİYE'NİN TERCÜMESİ
test1 Fî 3 Şaban sene [12]96
İmza: Cevdet (Sadrazam)

Mârûz-ı çâkeri kemîneleridir ki İşbu tezkire ile evrâk-ı melfûfe manzûr-ı hümâyûn-ı hazreti Padişâhî buyurulmuş ve sûret-i ma`rûzanın ber-muceb-i istîzan ifâ-yı muktezâsı müte`allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı celîlinden olarak evrâk-ı mezkûre i`âde kılınmış olmagla ol.bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fi 5 Şaban sene [12]96
İmza: Ali Rıza
DUAYENLERİMİZ
Bir Gözlem Üstadı Maliye Müfettişi Burhan ULUTAN, vermiş olduğu makro eserler yanında, teftiş yaptığı bölge sorunlarını iktisadi, mali ve sosyal bütün yönleriyle günümüze ışık tutacak şekilde en geniş çerçevede irdelemiş değerli bir gözlemci, Devlet ve bilim adamıdır.
Şair ve Yazar Maliye Müfettişi Cemalettin SEBER (Cemal SÜREYA), Maliye Yazıları dergisinin kurucuları arasındaki, düz yazılarıyla da tanınan usta bir portre yazarı, eleştirmen, yayıncı, hepsinden önemlisi İkinci Yeni Akımının mimarlarından ve edebiyatımızın en önemli şairilerindendir.
KAMUDA ÜST GÖREVDEKİLER ÖZEL SEKTÖRDE MALİYE MÜFETTİŞLERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARDA GÖREV ALANLAR AKADEMİK ÜNVANLI MALİYE MÜFETTİŞLERİ