Abdullah Fazıl Ağanoğlu

Abdullah Fazıl Ağanoğlu (100)

(103)

Akçaabat Müftüsü Mehmet izzet Bey'in oğludur. 1910 (1326) yılında Akçaabat'da doğmuş, Trabzon Erkek Lisesinden sonra 1933'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Divanı Muhasebat Murakıp Muavini iken açılan sınavı kazanarak 25.04.1934 tarihinde Teftiş Kuruluna gırmış. 1938-1939 yılları arasında Fransa'da staj yapmış, 1950 yılında Maliye Başmüfettişliğine yükselmiştir. 22.06.1960 tarihinde imar ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığına atanmış, 17.11.1960'da bu görevden ayrıldıktan sonra, 09.02.1962 tarihinde, Maliye Bakanlığı Müşavirliği kadrosunda Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığını tedvirle görevlendirilmiş, 08.09.1969 tarihine kadar bu görevde kalmış, daha sonra da Paris Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği görevine atanmıştır. 27.06.1973 tarihinde ise Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığına atanmış ve 02.06.1974 tarihinde isteği üzerine emekli olmuştur. 30.09.1988 tarihinde kendi adıyla anılan bir ilköğretim Okulu yaptırmıştır. 01.10.1995 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve lngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Batı Ülkelerinde Vergiler (Tercüme) (1971)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni