Abdullah Fehmi Barla

Abdullah Fehmi Barla (043)

(045)

Ketebeden Sadettin Bey'in oğludur. 1877 (1293) yılında İstanbul'da doğmuş, Fatih Askerî Rüştiyesinde okumuştur.

Rüsûmat Emaneti, Muhasebei Umumiye Maliye Hesabatı Merkeziye Kalemlerinde ve Maliye Nezareti Muamelâtı Nakdiye ve Vezne Müdüriyetinde görev aldıktan sonra, 07.10.1920 tarihinde, naklen Üçüncü Sınıf Maliye Müfettişi olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, 10.06.1934'de, İstanbul Buğday Koruma Başkontrolörlüğü görevine getirilmiş; 31.08.1939 tarihinde emekli olduktan sonra bir süre Merkez Bankası Murakıplığı yapmıştır. 25.12.1959'da vefat etmiştir.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni