Abdüllatif Lütfi Aral

Abdüllatif Lütfi Aral (077)

(081)

Dersiam Rıza Bey'in oğludur. 1892 (1308) yılında Bursa'da doğmuş, Vefa İdadisinden sonra İstanbul Hukukundan mezun olmuştur.

Bir süre serbest çalışmış, Nafıa Vekâletine bağlı Şark Demiryolları Başkomiserliği Kâtibi iken; 25.10.1926 tarihinde, açılan sınavı kazanıp Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, bu arada bir yıl süreyle Fransa'da staj yapmıştır. 1937 yılında Kuruldan ayrılarak Tapu ve Kadastro Umum Müdür Muavinliği ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuş, bu görevde iken, 15.05.1952 tarihinde, emekliye ayrılmıştır. 30.12.1972 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve Rusça bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni