Adnan Başer Kafaoğlu

Adnan Başer Kafaoğlu (166)

(180)

İlk Öğretim Müfettişlerinden Mehmet Edip Bey'in oğludur. 1926 yılında Yozgat'da doğmuş, 1942'de Yozgat Lisesi'ni, 1946'da Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir.

Teftiş Kurulu'na 10.12.1946 tarihinde girmiş, 1953-1954 yılları arasında A.B.D.'nde staj yapmıştır. 1960-1961 yıllarında Milli Birlik Komitesi İktisat Komisyonu Sekreterliği, Başkanlığı ve Kurucu Meclis Üyeliği yapmış, 1963-1964 yılları arasında Harvard Üniversitesinde (A.B.D.) Milletlerarası Vergi Programına katılmış, 22.08.1966'da Maliye Başmüfettişi iken, Gelirler Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 08.05.1972 tarihinde, Orta elçi ünvanıyla, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcılığı'na atanmıştır. Bu görevde iken Tokyo Raund adı ile anılan GATT Ticaret müzakerelerinde Türk Müzakere Heyeti'ne başkanlık (1974-1978) yapmıştır. 18.07.1978 tarihinde Bakanlık Başmüşavirliği'ne getirilmiş ve aynı gün Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü seçilmiş, 12.09.1980 tarihinde Devlet Başkanlığı Ekonomi ve Maliye Müşavirliğine tayin edilmiştir. Bu görevde iken 14.07.1982 tarihinde Maliye Bakanı olmuş, Kasım 1983'te bu görevi bırakmış, daha sonra çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 23.03.2002 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni