Adnan Hüsnü Erdaş

Adnan Hüsnü Erdaş (160)

(174)

Tüccar Emin Erdaş'ın oğludur. 1923 yılında Trabzon'da doğmuş, 1941'de Trabzon Lisesini, 1945'de S.B.O.'nu bitirmiştir.

10.12.1946'da tarihinde Teftiş Kurulu girmiş, 1953-1954 yılları arasında Fransa'da staj yapmıştır. Ocak 1956'da Hazine Genel Müdür Muavinliğine, 1959 yılında da Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığına getirilmiştir. Daha sonra, O.E.C.D. nezdinde (Paris) Türk Delegasyonu Mali Müşavirliği (1960-1964) ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Dış Ekonomik İlişkiler Müşavirliği (1964-1966) görevlerinde bulunmuş, Ekim 1966'da Teftiş Kuruluna dönmüştür. Maliye Başmüfettişi iken, 1970 yılında, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına, 28.12.1972 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanmış, Paris Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliği (1973-1976), Bakanlık Müşavirliği (1976-1977) görevlerini üstlenmiştir. 12.09.1977 tarihinde emekli olmuştur. 03.09.1982 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Fransa'da Hazinenin Kuruluş ve İşleyişi (1954)

(2) Fransa'da Kredi Kontrolü (1955)

(3) Bütçe Politikası ve Ekonomik Denge (Tercüme) (1970)

(4) Mali İktisat (Tercüme) (1971)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni