Ahmet Alaaddin Kayal

Ahmet Alaaddin Kayal (081)

(084)

Emekli Subaylardan Mustafa Kayal'ın oğludur. 1903 (1919) yılında İstanbul'da doğmuş, 1927'de Mülkiyeden mezun olmuş, ayrıca Yüksek Orman Mektebini bitirmiştir.

Şile Orman Mühendisliğinde ve Rüsûmat Müfettişliğinde bulunduktan sonra, 20.09.1928 tarihinde, sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, daha sonra bir yıl süreyle Fransa'da staj yapmıştır.

1942'de Muhasebat Genel Müdür Muavinliğine atanmış; 1944 yılında Merkez Bankası Başmüfettişliğine nakledilmiş, aynı yıl Merkez Bankası Teftiş Kontrol ve Personel Müdürlüğüne, 1946'da aynı Banka Personel Şubesi Müdürlüğüne, 1952'de Umumi Katipliğe, 1958 yılında Vakıflar Bankası Organizasyon ve İştirakler Müdürlüğüne, 1968 yılında ise Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanlığı emrinde Uzmanlığa getirilmiştir. 02.10.1980 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Muhasebei Umumiye Kanunu ve İlgili Mevzuat (1940)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni