Ahmet Başpınar

Ahmet Başpınar (468)

(534)

1974 yılında Kurşunlu'da (Çankırı) doğmuştur. Çiftçi Süleymen Başpınar'ın oğludur.

1991 yılında Hasanoğlan Öğretmen Lisesi'nden, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Lisans), 2003 yılında Boston Üniversitesinden (Master) ve 2008 yılında Başkent Üniversitesinden (Doktora) mezun olmuştur.

Memuriyete Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, 12.01.1996 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 17.03.1999 tarihinde Maliye Müfettişliğine, 17.02.2006 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine ve 07.06.2006 tarihinde Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanmıştır. 2011 yılında Devlet memuriyetinden istifa suretiyle ayrılmıştır. Özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde dersler vermektedir.

Evli ve 2 çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.


 BASILI ESERLERİ
 (1) Tax Law & Turkish Tax System (SGB Mayıs 2009)
 
 MAKALELERİ
 
Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uygumlaştırma Fonksiyonu (2006)
Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin İç Denetçinin Sorumluluğu (2006)
Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması (2005)
Türkiye'de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış (2005)
Türkiye'de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış (2004)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni