Ahmet Emin Ziyaettin

Ahmet Emin Ziyaettin (028)

(027)

Polis memuru Hüseyin Hüsnü Bey'in oğludur. 1881 (1297) yılında Edirne'de doğmuş, Kırkkilise (Kırklareli) İdadisinden mezun olmuştur.

Edirne Müşirin Dairesi Vezne Kaleminde, Edirne Ermeni Mektebi ile Gümülcine İdadisi Muallimliklerinde ve Edirne Vilâyeti Muhasebe Kâtipliğinde bulunmuştur. 01.10.1909 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. 01.07.1914'de Kurul'dan ayrılarak Beyrut, Trabzon ve Erzurum Vilâyetleri Defterdarlıklarında bulunmuştur. 1921'de Şark Ordusu Defterdarı, 1922'de Kastamonu ve daha sonra Hüdavendigâr (Bursa) Vilâyeti Defterdarı olmuştur. 1923 yılında Muhassasatı Zatiye Müdürlüğüne atanmış daha sonra kısa bir sürede Edirne Defterdarlığı yapmıştır. Maliye Vekâleti Varidat Müdüriyeti Umumisi Şube Müdürü iken 05.04.1927 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Fransızca, Bulgarca ve Rumca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni