Ahmet Feyyaz Sancar

Ahmet Feyyaz Sancar (191)

(215)

Gümrük Muayene Memurlarından Bahri Sancar'ın oğludur. 1931 yılında İzmir'de doğmuş, 1950'de İzmir Atatürk Lisesi'nden, 1954 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

29.11.1954 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1961-1962 yılları arasında İngiltere'de staj yapmıştır. 13.01.1970 tarihinde Birinci Sınıf Maliye Müfettişliğine yükselmiştir. Eylül 1971'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde "detaşe" olarak çalışmaya başlamıştır. 14.07.1972 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Başyardımcılığı'na atanmıştır. 15.07.1973 tarihinde ise Brüksel Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliği'ne getirilmiştir. Türkiye'ye dönüşünde 27.04.1977 tarihinde önce Bakanlık Müşavirliği'ne, 14.12.1977 tarihinde de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 14.07.1978 tarihinde Bakanlık Müşavirliği'ne getirilmiş, 17.01.1981 tarihinde de Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. 17.02.1983 tarihinde istifa ederek, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreterliği'ne geçmiştir. 22.06.1992 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni