Ahmet İhsan Koral

Ahmet İhsan Koral (024)

(023)

Divanı Muhasebat Azası İsmet Rifat Bey'in oğludur. 1884 (1300) yılında İstanbul'da doğmuştur. Kudüs-ü Şerif İdadi Mülkisinde okumuştur.

01.10.1909 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Kurul'a girmiş, 1920 yılında ayrılmış, daha sonra 1921 yılında yeniden Kurul'a dahil olmuştur. 1925'de Kurul'dan ayrılarak Taahhüdat Murakıplığı, Sanayi ve Maadin Bankası Meclisi İdare Azalığı, Gümrükler Umum Müdürlüğü, Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliği, Ankara Borsası Komiserliği, Hazine Umum Müdürlüğü, Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliği görevlerinde bulunmuştur. 01.08.1949 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Vefat etmiştir.

Fransızca ve Arapça bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni