Ahmet İrfan Rıza

Ahmet İrfan Rıza (033)

(033)

Tabib Yüzbaşı Rıza Bey'in oğludur. 1882 (1298) yılında İstanbul'da doğmuştur. Mülkiye İdadîsini bitirmiştir.

Hazine-i Şâhane Debboy Kaleminde, Üsküdar Livası Meclisi İdare Başkitabetinde, Hazine-i Maliye Heyeti Teftişiye Kitabetinde görev almış; 20.10.1910 tarihinde açılan sınavı kazanıp 02.11.1910 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girdikten sonra staj amacıyla bir yıl Fransa'ya gönderilmiştir. 1918 yılında Posta Telgraf Nezareti Heyeti Teftişiyesi Müdürü Umumisi olmuş; 02.02.1919'da yeniden Kurul'a dönmüştür. 02.12.1920 tarihinde Maliye Nezareti Müsteşarlığına tayin edilmiş; Millî Hükûmetin kurulması ile 10.10.1922 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni