Ahmet Mithat Dülge

Ahmet Mithat Dülge (065)

(068)

Tüccar ve Bidâyet Mahkemesi Azasından Şâir Hüseyin Hüsnü Bey'in oğludur. 1899 (1315) yılında Salihli'de doğmuş, 1923'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Önce Taşköprü daha sonra Torbalı Nahiye Müdürlüklerine tayin olunmuş; Divan-ı Muhasebat Murakıp muavini bulunduğu sırada açılan sınavı kazanarak, 24.09.1924 tarihinde, Teftiş Kuruluna girmiş; daha sonra, Staj yapmak üzere iki yıl süreyle Paris'e gönderilmiştir. Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, Ocak 1932'de, T.C. Ziraat Bankası teşkilâtına geçerek Müfettiş, Teftiş Heyeti Müdür Muavinliği, Müdürlüğü, Reisliği ve Umum Müdür Muavinliği (1938-1946) görevlerinde bulunduktan sonra, 1946'da T.C. Merkez Bankası İdare Meclisi Üyeliğine, 1949'da aynı Banka Umum Müdür Muavinliğine getirilmiş; Haziran 1950'de T.C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne tayin edilmiş; 17.02.1960'da istifa suretiyle bu görevden ayrılmış; Temmuz 1960'da emekli olduktan sonra, Ekim 1961'de Manisa Milletvekili seçilerek iki dönem T.B.M.M. Üyeliği yapmıştır.

Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni