Ahmet Muhtar

Ahmet Muhtar (012)

(003)

Şam Darülmuallimi Muallimlerinden Veliyettin Bey'in oğludur. 1883 (1299) yılında Rodos'ta doğmuştur. Şam Mülkiye İdadisi ve Galatasaray Sultanisinde öğrenim yapmıştır.

29.12.1908 tarihinde açılan sınavı kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettiş Muavinliğine tayin edilmesinden hemen sonra Fransız Maliye Teftiş Kuruluna staja gönderilmiş, dönüşünde 28.12.1909 tarihinde, Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiştir. 28.02.1922 tarihinde Kuruldan ayrılmıştır.

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni