Ahmet Muvaffak Menemencioğlu

Ahmet Muvaffak Menemencioğlu (011)

(002)

Osmanlı Heyet-i Ayan Reisi (Ayan Meclisi Başkanı) ve Hazine-i Celile-i Maliye Tahsilât Dairesi Müdürü Rifat Bey'in oğludur. 1884 (1330) yılında İstanbul'da doğmuştur. Selânik Yadigâr-ı Terakki Mektebinde öğrenim yapmıştır.

29.12.1908 tarihinde açılan sınavı kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettiş Muavinliğine tayin edilmesinden hemen sonra Fransız Maliye Teftiş Kuruluna staja gönderilmiş, dönüşünde 28.12.1909 tarihinde, Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiştir. 12.01.1920 tarihinde Kuruldan ayrılarak Saruhan Mebusluğu, daha sonra da Emlâk ve Eytam Bankası Murakıplığı (1941), Milli Piyango Murakıplığı (1943), Anadolu Ajansı Umum Müdürlüğü (1944) yapmıştır. 1969 yılında vefat etmiştir.

"Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni