Ahmet Rüştü Koray

Ahmet Rüştü Koray (045)

(043)

Kaymakam Cemâli Bey'in oğludur. 1893 (1309) yılında Şarköy'de doğmuş, 1915'de Mektebi Mülkiyeden mezun olmuştur.

Divanı Muhasebatta, Dahiliye Nezareti Heyeti Teftişiyesi Mülkiye Kaleminde, P.T.T. Nezaretinde memuriyetlerde ve aynı Nezaret Teftiş Heyeti Mümeyyizliğinde bulunmuş; bu arada İstanbul Hukuk Mektebi fark sınavını vererek sertifika almış; 09.11.1918 tarihinde sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş; 1925 yılında staj için Fransa'ya gönderilmiştir. 1926'da Emlâk-Eytam Bankası Kurucular Heyetine dahil olarak İdare Meclisi Azalığına seçilmiş; 1927'de Maliye Vekâletine dönerek Milli Emlak (1927-1933) ve Varidat Umum Müdürlüklerinde (1933-1936) bulunmuş; 25.07.1936-31.08.1942 tarihleri arasında Maliye Teftiş Heyeti Reisliği (Maliye Müfettişlerine Ankara'daki geçici görevleri sırasında konaklama kolaylığı sağlayan ve çeşitli sosyal faaliyetlerin organizasyonunda kullanılan "GEZGİN EVİ" O'nun başkanlığı döneminde hizmete açılmıştır.), 1942-1946 yılları arasında da Maliye Tetkik Heyeti Reisliği yapmış; 10.10.1946 tarihinde emekli olduktan sonra, sırasıyla, Milli Reasürans T.A.Ş., Denizyolları, Hava Yolları Murakıplıklarında ve Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 18.09.1976 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni