Ahmet Suphi Tanel

Ahmet Suphi Tanel (051)

(051)

Ağır Ceza Reisi Mehmet Azmi Bey'in oğludur. 1891 (1307) yılında Samsun'da doğmuş, 1912'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Muhasebe-i Umumiye Müdüriyeti Tetkik Kaleminde, Varidat-ı Umumiye Müdüriyeti Kaleminde ve Defter-i Kebir Kaleminde görev almış, Millî Hükûmetin kurulması üzerine 1922 yılında açıkta kalmıştır. 07.01.1923 tarihinde, tahvilen, Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş; 29.03.1926 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Birinci Sınıf Müfettişi olarak Kuruldan ayrılmış; 04.01.1927'de aynı Banka Muamelât Müdürlüğüne, daha sonrada Genel Sekreterlik ve Umum Müdür Muavinliğine getirilmiştir. Nisan 1947'de Denizbank Umum Müdür Muavinliğine, Ağustos 1947'de T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bölgesi Başmurakıplığına atanmış; Ağustos 1948'den emekliye ayrıldığı 1951 yılına kadar da Anadolu Sigorta T.A.Ş.'nin Umum Müdürlüğünü yapmıştır. 08.09.1956 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca, Arapça, Farsça ve Arnavutça bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni