Ahmet Tevfik Koral

Ahmet Tevfik Koral (085)

(088)

Şemsettin Bey'in oğludur. 1902 (1318) yılında Trabzon'da doğmuş, Trabzon Lisesinden sonra, 1929'da Mülkiyeden mezun olmuştur.

Teftiş Kuruluna 12.08.1929 tarihinde açılan sınavı kazanıp Müfettiş muavini olarak girmiş, daha sonra Fransa'da Müfettişlik stajı yapmıştır. Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, 1939 yılında Kuruldan ayrılarak; Maliye Bakanlığı Tahsilât (1939-1944), Muntazam Borçlar (1944-1948) ve Emekli İşleri (1948-1950) Umum Müdürlüklerinde bulunmuştur. 1950 seçimlerinde Trabzon Millletvekili olarak T.B.M.M.'ne girmiş, bu görevi sırasında 28.02.1951'de vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Tahsil-i Emvâl Kanunu (1941)

(2) Mahallî İdarelerde Vergi, Resim ve Harçlar (1944)

(3) Arazî ve Bina Vergileri (1950)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni