Ali Rıza Reymen

Ali Rıza Reymen (036)

(035)

Tüccar Mehmet Fettah Bey'in oğludur. 1885 (1301) yılında Edirne'de doğmuştur. 24.06.1906'da Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhaneden mezun olmuştur.

Edirne Vilâyeti Maiyet Memurluğu, Edirne Mektebi İdadî Mülkiyesi Müdür Vekilliği, Edirne Ceride-i Resmiye Muharrirliği ve Edirne Vilâyeti Evrak Müdür Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, 20.10.1910 tarihinde açılan sınavı kazanıp, 02.11.1910 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinde (01.06.1928-01.03.1930), Maliye Müsteşarlığında (26.02.1930-20.06.1933), daha sonra Duyûnu Umumiye Komiserliğinde ve Paris Türk Borçları Bürosu Başkanlığında bulunmuştur. 1942 yılında İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekaüd Sandığı Müdürlüğüne nakledilmiş; 1949'da emekliye ayrılmış, 1965 yılında vefat etmiştir.

Arapça, Farsça ve Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" unvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni