Aram Hurdacıyan

Aram Hurdacıyan (013)

(004)

Hazine-i Hassa-î Şahane Emlâki Humayûn İdaresi Muavini Kirkor Hurdacıyan'ın oğludur. 1876 (1292) yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Sultanisinden mezun olmuştur.

Sarayı Humayûn Erzak Anbarı Kaleminde, Hazine-i Hassa Emlâkı Humayûn Kaleminde ve Mütercimliğinde görev almış, 29.12.1908 tarihinde açılan sınavı kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettiş Muavinliğine tayin edilmesini takiben Fransız Maliye Teftiş Kuruluna staja gönderilmiş, dönüşünde 28.12.1909 tarihinde, Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiş, ondört yıl Müfettişlik yaptıktan sonra, Millî Hükûmetin kurulması üzerine, 1922 yılında Kuruldan ayrılmıştır.

Rumca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni