Arif Hikmet Uluç

Arif Hikmet Uluç (042)

(044)

Muharrem Bey'in oğludur. 1888 (1304) yılında Üsküp'te doğmuş, Üsküp İdadisinden mezun olmuştur.

1905-1920 yılları arasında çeşitli Malmüdürlüklerinde bulunmuş; Müdafa-i Milliye Muhasebat-ı Umumiye Müdürü iken, 18.08.1920 tarihinde, naklen Üçüncü Sınıf Müfettiş olarak Teftiş Kuruluna girmiş; daha sonra Devlet Demiryolları İdare Meclisi (1927) ve İstanbul Bina ve Arazi Vergileri İtiraz Komisyonu Azalıklarında bulunmuştur.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni