Biltekin Özdemir

Biltekin Özdemir (224)

(259)

05.10.1939 tarihinde Mesudiye'de (Ordu) doğmuştur. Terzi Ahmet Özdemir'in oğludur. 1957 yılında Sivas Lisesi'nden, 1961 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden yüksek lisansını almış, Hacettepe Üniversitesinde Doktora (2006) yapmıştır.

Teftiş Kurulu'na 01.03.1962 tarihinde girmiş; 20.03.1965 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 20.03.1968-20.03.1969 tarihleri arasında İngiltere'de staj yapmıştır. Maliye Müfettişi olarak görev yaptığı sırada, 01.09.1971 tarihinden itibaren Müsteşar Müşaviri olarak Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı (31.12.1973-12.07.1976), Gelirler Genel Müdür Başyardımcılığı (12.07.1976-06.06.1977), Kopenhag Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliği (06.06.1977-31.10.1980), Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı (31.10.1980-27.02.1981), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1981-1986), Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığı (1987-1991), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği (1993-1994) görevlerinde bulunmuş, 1995 yılı genel seçimlerinde Samsun Milletvekili seçilerek T.B.M.M.'ne girmiştir. 1996-1998 ve 1999 döneminde T.B.M.M.'nde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Mart 2000-Haziran 2001 tarihleri arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığı görevini yürütmüştür. Futbol Federasyonu Denetleme Kurul Üyeliği (2006-2007), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi (2007-2008), Fahri (Onursal) Maliye Müfettişliği (2005-2008) ve Türk Vergi Konseyi Üyesi (2008-2010) olarak görev yapmıştır

Ayrıca; Basın İlan Kurumu (1982), Anadolu Ajansı (1983), Botaş Genel Müdürlüğü (1984), DMO Genel Müdürlüğü (1985-1986), TSK Güçlendirme Vakfı (1983-1985), Emlak Bankası Genel Müdürlüğü (1987) Yönetim Kurulları Üyelikleri, KOSGEB İcra Kurulu Üyeliği (1987-1991) ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Başkanlığı (1988-1991) görevlerinde ve bazı sigorta şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Türk Parlementerler Birliğinin de Başdanışmanlığını (2002-2009) yapmıştır. Bir süre Vergi Konseyi Üyeliği görevini yürütmüştür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Doktora çalışması bulunmaktadır.

Fahri Maliye Müfettişi ünvanına sahip bulunmakta olup 07.09.2021 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Kentsel Bölgelerin Yönetimi (1973)

(2) Danimarka Vergi Sistemi (1979)

(3) Kamu Maliyesinin Yeniden Yapılanması (1988)

(4) Ülkemizde Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitimin Gerekliliği ve Hedefleri (1997)

(5) Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sistemi'nin Değerlendirilmesi (2006)

(6) Küresel Kirlenme ve Çevresel Vergiler, 23. Maliye Sempozyumu (2008)

(7) Osmanlı Devleti Dış Borçları; Ankara Ticaret Odası Yayını (2009)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni