Burhanettin Ulutan

Burhanettin Ulutan (130)

(136)

Hasan Fehmi Ulutan'ın oğludur. 1915 yılında Kırşehir'de doğmuştur. 1933 yılında Kayseri Lisesi'nden, 1936 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur. Memuriyete Afyon Maiyet Memuru olarak başlamış, Emirdağ Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistanlığa geçmiştir.

14.01.1939 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1948 yılında staj için Londra'ya gönderilmiştir. 15.08.1950'de Hazine Genel Müdür Yardımcılığı'na atanarak Maliye Teftiş Kurulu'ndan ayrılmış, daha sonra Hazine Genel Müdürlüğü yapmış (1953-1956), 1953 yılında İMF ile müzakereler nedeniyle takdirname almıştır. Türkiye Çimento Sanayii Genel Müdürlüğü (1956-1959), bir süre de Etibank Genel Müdürlüğü (1959-1960) yapmıştır. Özel Şirketlerde Genel Müdürlük, Uluslararası Para Fonu Müşavirliği, Zaire Devleti Baş İta Amirliği, Burundi Devleti Maliye Müsteşarlığı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde Kamu Maliyesi dersi vermiştir. Ankara, Adana, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri'nde, Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Bankacılık Yüksek Okulu'nda, İzmir Mühendislik Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak (29.02.1988-30.06.1993) çalışmıştır. Muhtelif gazete ve dergilerde yayınlanmış 200'den fazla makalesi bulunmaktadır. Çeşitli vakıf, birlik ve kuruluşların kurulmasına önderlik etmiştir. Kırşehirdeki Petlas fabrikasının kurucusudur. Çok sevdiği ve önemli hizmetlerde bulunduğu Kırşehir'de adı bir caddeye verilmiştir.

06.12.2003 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, üç çocuk babası olup, Fransızca ve İngilizce bilmekte, "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) İstihsal Faktörleri ve İnsan Zekası (1948)

(2) Katma Bütçeli İdareler ve Devlet İktisadi Teşekkülleri (1953)

(3) Bankacılığın Tekâmülü (1957)

(4) Bankalar Kanunu Şerh ve İzahı (1958)

(5) Türkiye'de Devlet İktisadi Teşekkülleri (1959)

(6) İktisat Doktrinleri Cilt: I İlk Flozoflar (1965)

(7) Bankalarda Likidite ve Solvabilite (1967)

(8) Maliye (Ders Kitabı) (1970)

(9) Toplumcu Akımlar ve Hürriyet (1970)

(10) Türkiye'de Devalüasyonlar (1970)

(11) İslam Medeniyeti ve Akılcı Felsefe (1974)

(12) Kamu Maliyesi-Devlet Gelirleri (1977)

(13) Kamu Maliyesi-Kamu Kredisi (1977)

(14) İktisadi Doktrinler Tarihi (1978)

(15) Marxism ve Leninizm (1980)

(16) Ekonomik Kalkınma Stratejisi (1981)

(17) Enflasyon ve Ekonomik Kalkınma (1982)

(18) Tahsis Planlama (1986)

(19) Etibank 1935-1985 (1987)

(20) Ekonomik Kalkınma Politikası (1989)

(21) İslamda Çöküntü ve Kurtuluşun Anahtarı (1990)

(22) Ekonomik Kalkınma Stratejisi (1992)

(23) Türkiye Bataklıktan Nasıl Kurtulacak (1994)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni