Cafer Canlı

Cafer Canlı (202)

(226)

1932 yılında Ayaş'da doğmuştur. T.C.D.D. memurluğundan emekli Abdülkadir Canlı'nın oğludur. 1950'de Zonguldak M.Çelikel Lisesi'nden, 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

10.01.1956 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş; 1962 yılında staj yapmak üzere bir yıl süre ile gönderildiği Federal Almanya'da "İktisadi Devlet Teşebbüsleri" konusunda inceleme yapmıştır. Maliye Müfettişi sıfatıyla 1963-1965 yılları arasında Devlet Plânlama Teşkilâtı Koordinasyon Dairesinde çalışmış; daha sonra Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresini Geliştirme Projesi çalışmalarına iştirak etmiş; 1963 ve 1969 yılları arasında Almanya ve A.B.D.'de "Türk İşçilerinin Sorunları" ve "Hizmetiçi Eğitim, Sevk ve İdare" konularında araştırma yapmış ve beynelmilel seminerlere katılmıştır. Maliye Başmüfettişi iken 22.09.1972 tarihinde Devlet Plânlama Teşkilâtı Genel Sekreterliği'ne atanmış, bu görevde 18.07.1979 tarihine kadar kalmıştır. 19.07.1979-14.05.1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak Denizcilik Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 19.05.1980-02.01.1981 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevinde bulunmuş, 05.01.1981-31.03.1985 tarihleri arasında T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış, 31.03.1985'de Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, 31.03.1988 tarihine kadar bu görevde bulunmuştur. Bir süre özel sektörde kendi adına çalışmıştır.

22.04.2022 tarihinde vefat etmiştir.

Evli ve bir çocuk babası olup, Almanca, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni