Cafer Tayyar Sadıklar

Cafer Tayyar Sadıklar (197)

(221)

1932 yılında Niğde'de doğmuştur. Öğretmen Sadık Sadıklar'ın oğludur. 1949'da Manisa Lisesi'nden, 1953 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi'nden mezun olmuş, Hukuk Fakültesi fark sınavını vererek sertifika almıştır.

Bir süre Niğde Maiyet Memurluğu ve Çamardı Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra, 11.08.1955 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş; 22.07.1959-22.07.1960 tarihleri arasında A.B.D.'de staj yapmış; 19.08.1961-04.09.1963 tarihleri arasında Visconsin Üniversitesine (A.B.D.) devam ederek "İktisadi Kalkınma" konusunda M.A. derecesi, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden "Maliye" konusunda “Siyasal Bilimler Doktoru” ünvanını almıştır. Aralık 1965'de Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış; 1967-1971 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği'nde bulunmuş; Temmuz 1971'de Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği'ndeki görevine dönmüştür. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1973 yılında Doçentlik ünvanı almış, Mart 1973'de Hazine Genel Müdürü olmuş, Haziran 1976'da Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Maliye Müşavirliği'ne atanmış, Temmuz 1976'da T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'na seçilmiştir. Eylül 1978 - Aralık 1979 arasında Başbakanlık Başmüşavirliği yapmıştır. Aralık 1979’da Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeliği yapmaya başlamış, 5 Mayıs 1981 tarihinde de Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Profesörlük ünvanı almıştır. Aralık 1981'de İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 1983 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevine getirilmiştir. 6 Kasım 1983'de Çanakkale Milletvekili seçilmiştir. Muhtelif yıllarda Hacettepe, Dokuz Eylül, Ege ve Gazi Üniversitelerinde öğretim üyeliklerinde bulunmuştur. Ayrıca, Ankara Ticaret ve Sanayi Odalarında müşavirlik yapmıştır.

Halen; Türk Japon Vakfı Başkanlığı, Başkent Niğde Vakfı Onur Başkanlığı yapmakta ve Başkent Üniversitesinde Ekonomi dersleri vermektedir. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Parlamenterler Birliği Sosyal ve Ekonomi Komisyonu Başkanlığı, Büyük Anadolu Vakfı Üyeliği, Türk Atlantik Konseyi Üyeliği, Türk Ekonomi Kurumu Üyeliği, Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Danışma Kurulu Üyeliklerinde görev almış olup, Japon İmparatorunun en büyük ödüllerinden birisi olan "Rising Sun" (Yükselen Güneş) nişanını, "Kalkınma yolundaki Japonya Örneği ve Türkiye" adlı eseri ile İstanbul Sanayi Odası sanayi ödülünü ve Türk Ekonomi Kurulu Ödülünü almıştır. Çeşitli gazetelerde ekonomik konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce, Fransızca bilmekte ve “Fahri Maliye Müfettişi” ünvanına sahip bulunmaktadır.

Basılmış Eserleri:

(1) Kamu Sektöründe Yatırım Bütçeleri ve Türk Bütçe Sistemi (1967)
(2) Kalkınma Yolunda Japon Örneği ve Türkiye (1971)
(3) Türk Kalkınmasında Dış Finansman Sorunu ve Proje İlişkileri (1974)
(4) Japon Kalkınması (1973)
(5) Türkiye'de Karma Ekonomi Uygulaması (1975)
(6) Merkez Bankası Olayı (1980)
(7) Türk Mali Sistemi İçinde Bankalar (1980)
(8) Zirvedeki Japonya
(9) İkibinli Yıllar Dünya ve Türkiye
(10)  Başka Bir Aşk İstemez - Vatan Hizmetinde Elli Yılı (2007)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni