Corci

Corci (027)

(026)

1886 (1302) yılında Selânik'te doğmuştur. 1906'da Selânik Mektebi İdadî Mülkisinden mezun olmuştur.

Selânik Vilâyeti Muhasebe Kalemi Mümeyyizliğinde, Maliye Nezareti Müşavirliği maiyetinde çalışmış; 01.10.1909 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, Millî Hükûmetin kurulması ile 30.11.1922 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Rumca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni