Ekrem Alican

Ekrem Alican (136)

(143)

Tüccar ve çiftçi Yusuf Bey'in oğludur. 1916'da Adapazarı'nda doğmuştur. 1937 yılında S.B.O.'dan mezun olmuş, aynı yıl Hazine Umum Müdürlüğünde mümeyyiz adayı olarak göreve başlamıştır. Bu görevi sırasında, açılan sınavı kazandığından, öğrenimine devam etmek üzere Londra'ya gönderilmiş ise de, II. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine, Londra Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki ögrenimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır.

05.04.1940 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 01.05.1947'de görevinden ayrılmıştır. 1947-1950 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olarak T.B.M.M.'nde bulunmuş, 27 Mayıs 1960'dan itibaren Maliye Bakanlığı ve Kurucu Meclis Üyeliği yapmıştır. 1961 seçimlerinde Sakarya Milletvekilliğine seçilmiş ve Başbakan Yardımcılığında bulunmuştur. Ekim 1965'de tekrar Sakarya Milletvekili seçilmiş, 1969 yılında ise politikadan ayrılmıştır. Daha sonra özel bir bankada Yönetim Kurulu Üyeliği (1969-1977), Yönetim Kurulu Başkanlığı (1977-1980) görevlerinde bulunmuştur. Nisan 1980'de emekli olmuş ve Adapazarı'nda çiftçilikle uğraşmaya başlamıştır. 18.06.2000 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni