Erdoğan Öner

Erdoğan Öner (247)

(285)

Prof. Dr. Erdoğan ÖNER
 

1945 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuştur. Öğretmen Hasan ÖNER’in oğludur. 1962 yılında İstanbul Eyüp Lisesini, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesini, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını tamamlamış, 2006 yılında doçent olmuştur.

29.7.1966 tarihinde stajyer milli emlak memuru olarak Maliye Bakanlığında göreve başlamış, 28.9.1966 tarihinde Maliye Müfettiş Muavini olarak Maliye Bakanlığı Teftiş Kuruluna girmiş, 25.10.1969 tarihinde Maliye Müfettişi olmuş, 1972–1973 yıllarında bir yıl süre ile staj için İngiltere’ye gönderilmiştir.

1977 yılında Gelirler Genel Müdür Yardımcılığına, 1979 yılında Gelirler Genel Müdür Başyardımcılığına atanmıştır. Ekim 1981 - Temmuz 1982 döneminde 10 ay süre ile Gelirler Genel Müdürlüğüne vekâlet etmiş, 1982 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu Daimi Temsilciliğinde (Brüksel) Maliye Müşavirliğine getirilmiştir. 1985 yılında Belçika’dan yurda dönüşünde önce Bakanlık Müşavirliğine, daha sonra Şubat 1987’de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne atanmış, 10 yılı aşan süre bu görevde bulunduktan sonra Temmuz 1997’de Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına getirilmiştir. 3.5 yıla yakın süre Müsteşarlık görevinde bulunduktan sonra Kasım 2000 – Eylül 2003 döneminde Washington Büyükelçiliği Maliye Müşaviri olarak görev yapmış, 30 Eylül 2003 tarihinde emekli olmuştur.

Maliye Bakanlığında geçen 37 yılı aşkın görevi sırasında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği (1988–1995), Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği (1991–1992), Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği (1997–2000) ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı (1997-2000) ile Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği ve çeşitli kuruluşlarda Kamu’yu temsil görevlerini de ifa etmiş yine bu dönem zarfında çeşitli yüksek öğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarında öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Yeminli mali müşavirlik ve avukatlık mesleğine sahiptir. Halen Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir.

Evli, 1 çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
 
Yayınları:
I. Kitaplar:

1) ‘’Vergi Açısından Türk Kamu Hukuku’’, Maliye Tetkik Kurulu Yayını No: 1980/221, 308 sahife; İkinci Basım 1983/238, 333 sahife.

2) ‘’Kamu Maliyesi I Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri’’, Maliye ve Gümrük Bakanlığı APK Yayın No: 1986/282, 140 sahife..

3) ‘’Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare’’, Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 2001/359, Ankara 2001, 813 sahife; Genişletilmiş İkinci Basım: Yayın No.2005/369, 1270 sahife.

4) ‘’ABD Federal Vergi İdaresi: IRS (Internal Revenue Service)’’, Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 2005/366, Ankara, 2005, 253 sahife.

5) ‘’Bütçe Hukuku’’, Prof.Dr. Kamil Mutluer ve Doç. Dr. Ahmet Kesik ile müşterek İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2005, 414 sahife; İkinci Basım 2006, 422 sahife.

6) ‘’Osmanlı Bütçeleri (1864, 1869, 1877, 1880, 1897 Osmanlı Muvazene Defterleri)’’

    Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını No: 2007/372, 271 sahife.

7) ‘’Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi’’, Prof.Dr. Kamil Mutluer ve Doç. Dr. Ahmet Kesik ile müşterek İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2007, 525 sahife.

8) ‘’İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) ‘nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi’’, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2008/384, 213 sahife.

9)Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

10)Sayıştay Hukuku


II. Makaleler:

1. ‘’Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi ve Bu Alandaki Vergi Mükerrerliği’’, Maliye Dergisi, Sayı:51, Mayıs-Haziran 1981, s.46-70.

2. ‘’AET’de Ücret Gelirinin Vergilenmesinde Kadın İle Erkeğe Eşit İşlem Uygulanması’’, Maliye Dergisi, Sayı:76, Temmuz- Ağustos 1985, s.38-52.

3. ‘’Avrupa Ekonomik Topluluğunca İthal Sırasında Kişilere Uygulanan Vergi Muafiyetleri’’, Maliye Dergisi Sayı: 79, Ocak- Şubat 1986, s.3-29.

4. ‘’1990 Mali Yılı Bütçesi’’, İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yayın No: 3660/534-33, İstanbul, 1990, s.161- 165.

5. ‘’1991 mali Yılı Bütçesi’’, İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yayın No: 3695/541-76, İstanbul, 1993, s.251-254.

6. ‘’Cumhuriyet Dönemi Türk Bütçeleri (1924- 1933)’’, İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yayın No: 3891/551-78, İstanbul, 1994, s. 9-44.

7. ‘’ 1975’den 1995’e Bütçe Açıklarının Gelişimi Nedenleri ve Bazı Değerlendirmeler’’, İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yayın No: 4099, İstanbul, 1998, s. 13-30.

8. ‘’5345 Sayılı Kanunla Gelir İdaresinde Öngörülen Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi’’, Yaklaşım Dergisi No. 152 ve 153, Ağustos ve Eylül 2005.

9. ‘’Vakıf Üniversitelerinin Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti’’, Yaklaşım Dergisi No.154, Ekim 2005.

10. ‘’Mükellef Hakları’’, Yaklaşım Dergisi No.156, Aralık 2005.

11.’’Emlak Vergisinde Matrah Tesbit Usullerinde Gelişmeler’’, Kamu Maliyesine Yeni Bir Bakış (Teori ve Uygulama), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, Ekonomi Kitapları Dizisi No.23, s.209-231.

III. Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

1. ‘’Adjustments in Fiscal Policies’’, Report of the International Symposium on Turkey’s Experience in Developing a Market Economy. Antalya, April 1-3, 1991, s. 319-326.

2.’’Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Genel Bir Değerlendirmesi (1924- 1993)’’, IX. Maliye Sempozyumu, Mayıs 1999, Silifke Mersin.

3. ‘’Kamu Kesimi Gelir- Harcama ve Borçlanma Gereği: Genel Bir Değerlendirme (1975-1993)’’, X. Maliye Sempozyumu, Antalya Mayıs 1994.

4. ‘’A Budget Trial In The Ottoman Empire: The Draft of Tarhuncu Ahmet Pasha Dated 1653’’ 12 th. World Congress of Accounting Historians, July 20-24,2008, Istanbul.

5. ‘’Bütçe Uygulama Aşamasında Parlamentonun İzleme/Gözetim Fonksiyonu: Komisyonların Rolü ve Bütçe Analiz Kapasitesi’,’TBMM Tarafından Organize Edilen Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü konulu Uluslararası Sempozyum:, Afyonkarahisar, 8-9 Ekim 2008.
 

e-mail: erdoganoner@hotmail.com.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni