Ertuğrul İhsan Özol

Ertuğrul İhsan Özol (182)

(201)

Ali İhsan Özol'un oğludur. 1930 yılında Konya'da doğmuş, 1947'de Konya Lisesi'ni, 1951 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesini, 1954 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

18.10.1951 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1957-1958 yılları arasında A.B.D.'nde staj yapmıştır. 1961-1962 yıllarında Willams College'den (A.B.D.) "İktisadi Kalkınma ve Plânlama", 1962-1963 yıllarında da Yale Üniversitesinden "Genel İktisat ve Dış Ticaret Teorisi" konularında M.A. derecesi almış, ayrıca Yale Üniversitesinde P.H.D. kurlarını tamamlamıştır. Ekim 1963'de Hazine Genel Müdür Yardımcılığına, Ocak 1966'da İktisadi İşbirliği Teşkilâtı (Paris) Türk Heyeti Delegeliğine, Eylül 1969'da Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilmiştir. Ocak 1970'de Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Müşavirliği'ne, 1974 yılında Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliğine, 01.12.1975 tarihinde OECD nezdinde Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Maliye Başmüşavirliğine, Ocak 1979'da Bakanlık Başmüşavirliğine atanmış, Haziran 1980'de isteği üzerine emekli olmuştur. 1980-1994 yılları arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. 1996 yılında "Toplumsal Saydamlık Hareketi" Derneğini kurmuş ve Dernek tüzüğündeki rotasyon kuralına uyarak sadece bir yıl Dernek Başkanlığı yapmıştır.

Ayrıca Görüş Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

28.12.2022 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca ve İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Amerika Birleşik Devletlerinde Milli Gelir Hesapları

(2) TUSİAD Tarım Raporu

(3) TUSİAD Bürokrasi Raporu

(4) TUSİAD Dış Yardım Raporu

(5) TUSİAD KİT Raporu

(6) TUSİAD Mali Aracı Kuruluşlar Raporu

(7) TUSİAD İhracat Raporu

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni