Esad Selahattin Gürsu

Esad Selahattin Gürsu (104)

(107)

Ömer Tahir Beyin oğludur. 1911 (1327) yılında Serfice'de doğmuş, Darruşşafaka Lisesinden, 1933'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Mezuniyeti müteakip Divanı Muhasebat Murakıp Muavinliğinde ve Maliye Teftiş Heyeti Tetkik Memurluğunda bulunmuş, 31.12.1934 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 12.03.1938'de Maliye Müfettişi olmuştur. Staj amacıyla bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. 30.06.1950 tarihinde Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına atanmış; 1951-1953 yıllarında lstanbul Defterdarlığı, 1953-1954 yıllarında Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1954-1960 yıllarında arasında da Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış; 16.11.1960 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Daha sonra bir süre Denizcilik Bankası Murakıbı olarak görev yapmıştır. 28.02.1992 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni