Faik Nüzhet

Faik Nüzhet (001)

(012)

Kozan Sancağı Muhasebecisi Osman Nüzhet Bey'in oğludur. 1876 (1292) yılında Selanik'te doğmuştur. Selanik İdadi Mülkiyesinden mezun olmuştur.

Dûyun-u Umumiye İdaresi Müfettişliği, Musul Dûyun-u Umumiye İdaresi Müfettişliği, Musul Dûyun-u Umumiye Nazırlığı (1905) yapmıştır. Oskan (13), Mehmet Raşit (14) ve Ahmet Cemalettin (15) Beylerle birlikte, Rumeli Vilâyât-ı Selâse-i Şahanesi (Kosova, Selanik, Yanya, Manastır ve İşkodra Vilayetleri) Müfettiş-i Umumisi Hüseyin Hilmi Paşanın refakatinde Maliye İslahat Komisyonu Maliye Müfettişi iken, Meşrutiyetin ilanı ve Teftiş Kurulunun yeniden kurulmasından sonra, 14.09.1909 tarihinde naklen Birinci Sınıf Maliye Müfettişi olarak Teftiş Kuruluna girmiştir.

On yıllık Maliye Müfettişliğini takiben, Maliye Nezareti Müsteşarlığı (1919-1920) ve Maliye Nazırlığı (1920-1922) yapmıştır.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni