H. Abdullah Kaya

H. Abdullah Kaya (434)

(488)

1965 yılında Bünyan'da (Kayseri) doğmuştur. Esnaf Bekir Kaya'nın oğludur. 1983 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi'nden, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

14.01.1988-20.11.1989 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra, 20.11.1989 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 14.03.1993 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1997 yılında bir süre İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevini detaşe olarak yürütmüştür. 1998-1999 yıllarında staj ve yurtdışı öğrenim için gönderildiği A.B.D.'nde Carnegia Mellon Üniversitesi'nde lisans üstü öğrenim görmüştür. 12.01.2000 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır.

19.01.2004 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanmış, bu görevini 19.04.2007 tarihine kadar sürdürmüştür. 19.04.2007 ila 11.12.2007 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 11.12.2007 tarihinde vekaleten, 28.12.2007 tarihinden itibaren asaleten Devlet Malzeme Ofisi  Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 09.05.2008 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 26.02.2016 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne getirilmiş, 02.07.2016 tarihinde de Maliye Müsteşarı olarak atanmış ve bu görevini  1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine kadar sürdürmüştür. Ayrıca Ağustos 2016 ila Haziran 2022 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği görevini sürdürmüştür. 17.09.2020 tarihinde Türk Hava Kurumu Kayyım Heyet üyeliğine getirilmiş, 15.12.2021 tarihi itibarıyla da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanlığına seçilmiştir.

Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni