H. Cahit Eren

H. Cahit Eren (171)

(185)

Maliye memurlarından Abdurrahman Eren'in oğludur. 1924 yılında Pınarbaşı'da (Kayseri) doğmuştur. Kayseri Lisesini bitirdikten sonra, bir yıl aynı Lisede Matematik Öğretmen Yardımcılığında bulunmuş, 1947'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.

İstanbul Defterdarlığı İdari Dâvalar Servisinde memur olarak görev almış, Teftiş Kuruluna 17.12.1949 tarihinde girmiştir. 1956 yılında staj amacıyla bir yıl süreyle Federal Almanya'ya gönderilmiş, 1965-1968 yılları arasında İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunda Malî İşler ve Muhasebe Grubu Başkanlığını yürütmüş; 04.06.1968 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine, 15.09.1971'de Müşavir Maliye Müfettişliğine yükselmiştir. 22.08.1972 tarihinde Müsteşar Yardımcılığına, 28.02.1975 tarihinde Bakanlık Müsteşarlığına, 05.05.1975 tarihinde Bakanlık Başmüşavirliğine atanmıştır. 02.05.1978 tarihinde Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir. Sayıştay Başkanlığı görevinde iken, 02.06.1984 tarihinde vefat etmiştir.

Almanca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Federal Almanya Veraset ve İntikal Vergisi'nin Umumî Esasları (1959)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni