H. Kemal Cantürk

H. Kemal Cantürk (165)

(173)

Süleyman Cantürk'ün oğludur. 1925 yılında Kemah'da doğmuş, 1942'de Kabataş Lisesini, 1946'da Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir.

10.12.1946 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 1953-1954 yılları arasında staj için Belçika'da bulunmuştur. 1954'de Hazine Genel Müdür Muavinliği'ne atanarak Teftiş Kurulu'ndan ayrılmış; 1960'da Paris Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği'ne, 1963'de Hazine Genel Müdürlüğü Müşavirliği'ne, 1964'de Hazine Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. 1965 yılında Hazine Genel Müdürü ve MİİT Genel Sekreteri, 10.04.1972 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Aralık 1972'de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Ekim 1977'de Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü ve Eylül 1980'de Ticaret Bakanı olmuştur. 1984 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine başlamış, bir ara Taşkömürü Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunda da bulunmuştur. Ayrıca 1967-1977 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bir süre özel sektörde Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan vekili olarak çalışmış ve ekonomi yazarlığı yapmıştır.

29.03.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, bir çocuk babası olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni