H. Necdet Taner

H. Necdet Taner (174)

(193)

Yakup Lemi Taner'in oğludur. 1922 yılında Rize'de doğmuş, 1940'da Kabataş Erkek Lisesi'ni, 1944'de Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir.

Teftiş Kurulu'na 17.12.1949 tarihinde girmiş, 1954-1955 yılları arasında staj için Hollanda'da bulunmuştur. Ekim 1967'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne atanarak Teftiş Kurulundan ayrılmıştır. Eylül 1971'de Bonn Büyükelçiliği Maliye ve İktisat Başmüşavirliği'ne atanmış, 07.11.1974 tarihinde bu görevinden çekilmiş, 20.2.1975 tarihinde emekli olmuş ve Hollanda'ya yerleşmiş 19.03.1996 tarihinde  vefat etmiştir.

Bekâr olup, Almanca ve Flâmanca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni