Hadi Hüsman

Hadi Hüsman (076)

(80)

Muallim Ali Rıza Bey'in oğludur. 1904 (1320) yılında Gümülcine'de doğmuş, 1925'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Divanı Muhasebat Murakıp Muavinliği ve İstanbul Maiyet Memurluğunda bulunmuş, Teftiş Kuruluna, 25.10.1926 tarihinde açılan sınavı kazanıp Müfettiş Muavini olarak girmiş, bu arada staj için bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. Daha sonra, Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdür Muavinliği (1936-1942), Umum Müdürlüğü (1942-1946) ve Tekel Genel Müdürlüğü (1946-1951) görevlerinde bulunmuştur. Bu arada, Maliye Meslek Okulunda da Mali Matematik, Bütçe ve Masraf Kanunları derslerini okutmuştur. 1951 yılı ara seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilmiş, 1955-1960 yılları arasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapmıştır. Daha sonra İstanbul'da serbest mali müşavirlik yapmıştır. 17.01.1987 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

Şerhli ve İzahlı T.C. Emekli Sandığı Kanunu (1950)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni